Tid for å forberede inntak av lærlinger er nå, her illustrert med øvelse i stolpeklatring ved opplæringssenteret til Omexom på Frogner nord for Oslo. (Foto: Omexom)

Om få uker er det slutt på skoleåret. Et nytt ungdomskull står på terskelen til arbeidslivet. For energiselskapene er det tid for å forberede inntak av lærlinger.

Denne årlig tilbakevendende påminnelsen er betimelig. Ikke bare når det gjelder det kollektive ansvaret samfunnet har for nye generasjoner. Løpende påfyll av ny arbeidskraft er en forutsetning for utvikling og fremgang. Slik er det også for energibransjen. Inntak av lærlinger er en investering for fremtiden.

Den vitalisering lærlingene tar med seg inn i bransjen, er viktig og verdifull på mer enn én måte. Nye generasjoner bringer med seg fersk kunnskap og friskt pågangsmot. Ikke bare bidrar det til å riste løs i etablerte fagmiljøer, men også legge til rette for påfyll av kompetanse i en tid med rivende teknologisk utvikling.

Blant de mange bransjeaktørene som tar dette på alvor, er Omexom (tidligere Infratek). Selskapet har til enhver tid mellom 20 og 30 lærlinger under kvalifisering til energimontører. Avhengig av kvaliteten på søkerne fylles det årlig på med ti nye. De som slipper gjennom «nåløyet» får, gjennom et seks ukers introduksjonskurs, føle på hva som er i vente. Når det er gjort, er det lagt et gjennomarbeidet utviklingsløp fram mot fagbrev.

Det følger forpliktelser med å ta inn lærlinger, først og fremst når det gjelder å legge til rette for en utvikling som både selskapet og de som er under opplæring er tjent med. Det må avsettes tid og ressurser til planlegging og oppfølging av den enkelte. Riktig gjort er dette en investering som den som påtar seg et slik ansvar vil ha mye igjen for.

Tiden for å sette inntak av lærlinger på dagsorden, er nå. Det er mange som konkurrerer om å skaffe seg tilgang til nye ungdomskull. De som er først ute, har de beste forutsetningene for å velge på øverste hylle. Dette bare som en påminnelse til energiselskapene og tilknyttede bransjeaktører.