havvind
Foto: Vattenfall

Vattenfall og GE samarbeider om å bygge Europas største vindturbin til havs, med en kapasitet på 12 MW.

Planen er å sette turbinen i masseproduksjon så snart som mulig. Målet er å få dette til innen 2021. Turbinen, som er gitt navnet Haliade-X, vil få 107 meter lange rotorblader, og selve rotoren får en diameter på 220 meter. Den installerte turbinen vil bli 260 meter høy.

Utvikling og produksjon av Haliade-X vil for det meste bli lagt til Frankrike, ifølge  en pressemelding fra Vattenfall.

Samarbeid om den nye turbinen er resultat av teknologiutveksling mellom de to partene gjennom det siste året. Planen er at den endelige samarbeidskonstellasjonen skal være på plass i sommer, og at det vil bli gjennomført markedsaktiviteter relatert til spesielle prosjekter utover høsten.

– Dette er et nytt steg i vår satsing på havvind-teknologi, forteller Gunnar Groebler, sjef vindkraftsatsingen i Vattenfall.

– Det bidrar til ytterligere å styrke vår posisjon blant de ledende innen dette vindkraftsegmentet totalt sett.

I løpet av en generasjon har Vattenfall som mål å redusere det fossile avtrykket til null. For å få dette til, mener den svenske vannkraftkjempen at det er nødvendig å være en aktiv bidragsyter i verdikjeden.

Prototypen på den nye turbinen er planlagt installert i Rotterdam kommende sommer.