Ny belysningsteknologi og økodesign kan bidra til å spare 1,2 TWh innen 2025. Illustrasjonsfoto: RENAS

Nyutviklet belysningsteknologi og økodesign kan bidra til en energieffektivisering på 1,2 TWh i 2025. Dette fremgår av en fersk rapport fra NVE.

Rapporten om belysningsprodukter er en oppfølging av en undersøkelse som NVE gjennomførte i 2018 om virkningen av økodesign- og energimerkekrav på kraftforbruket til ti husholdningsprodukter. Strømforbruket i norske husholdninger er framskrevet mot 2040, med og uten krav fra EU, fremgår det i en pressemelding fra NVE.

I rapporten blir det slått fast at kravene til belysning vil ha størst effekt de nærmeste fem årene, men at situasjonen i 2040 i stor grad vil være den samme med og uten krav.

Økodesignkrav for belysningsprodukter har bidratt til å fase ut de minst energieffektive og minst miljøvennlige produktene fra markedet. Vurdering av energispareeffekten for de nærmeste fem årene er betydelig, og vil alene i 2025 gi 1,2 TWh, tilsvarende forbruket i mer enn 70 000 boliger. I perioden 2018 – 2040 er besparelsen anslått til 16 TWh.

Den positive utviklingen er i stor grad drevet av tilgang på ny belysningsteknologi. Det er ventet at anvendelsen av LED-pærer kan doble seg de nærmeste par årene. Teknologien har vært i voldsom utvikling i den senere tiden, og mange forhandlere kan se ut til å ha gått over til å hovedsakelig tilby LED-pærer (lysrør unntatt).

En framskrivning i bruk av lyspærer i norske boliger i utvalgte år fram mot 2040 gir indikasjoner på at 64 prosent av lyskildene i norske hjem vil være LED i 2020. I 2025 vil tilsvarende utgjøre 85 prosent, og i 2040 over 95 prosent.