landstrøm
Illustrasjonsfoto: Enova

Enova innvilger støtte til ti nye landstrøm-prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai.

Dette er Enovas sjuende konkurranse med støtte til utbygging av landstrømanlegg i norske havner, og den siste i sin nåværende form. Til sammen har Enova innvilget nesten 580 millioner kroner i støtte til rundt 90 landstrømprosjekter langs hele kysten.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, ifølge en pressemelding fra Enova.

Som et leddi arbeidet med å vurdere videre satsing gjennomfører nå Enova i samarbeid med NVE og Kystverket en utredning som ser på det langsiktige behovet for infrastruktur i havner samt hvilke markedsmessige forhold som må på plass.

– Vi tar sikte på å lansere et nytt støttetilbud til etablering av land- og ladestrøm tidlig neste år. Frem til da vil vi fokusere på å bygge opp etterspørselen gjennom å bidra til at flere skip bygges eller ombygges med mulighet for å ta imot strøm fra land, avslutter Enova-sjefen.

 

Følgende ti prosjekter får støtte:

Støttemottaker

Sted

Støttebeløp

Plug AS

Cruisekaiene Prestebrygga og 
Storneskaia, Ålesund

26 000 000 kr

Eramet Norway AS

Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal 
og Tyssedal

13 339 500 kr

Borg Havn IKS

Øra-terminalen, Fredrikstad

9 717 731 kr

Oslo Havn KF

Nordre Sjursøykai, Oslo

9 088 854 kr

Eigersund Næring og Havn KF

Kaupanes, Egersund

6 552 552 kr

Halden kommune

Mølen kai, Halden

6 222 500 kr

Flora Hamn KF

Botnastranda, Florø

5 013 150 kr

Molde og Romsdal Havn IKS

Hurtigrutekaien, Molde

4 481 000 kr

Flora Hamn KF

Fugleskjærskaien, Florø

3 234 250 kr

Sandnes Havn KF

Sandnes havn

3 041 000 kr

Sum

 

86 690 537 kr

Landstrømanleggene skal være satt i drift senest 1. januar 2021.