Med en kapital på 25 millioner kroner skal BKK Varme bygge solcelleanlegg som de eier og drifter på vegne av sine kunder. (Foto: BKK)

Styret i BKK Varme har bevilget 25 mill. kroner til å bygge solcelleløsninger hos kundene.

BKK har bygget et 101 kW stort solcelleanlegg på eget lagerbygg på Kokstad. Etter ett års produksjon er erfaringene at solceller kan bidra til lokalt produsert strøm på en god måte, og at solressursen i Bergen er bedre enn forventet. BKK tilbyr nå en løsning der BKK Varme bygger, eier og drifter solcelleanlegg på vegne av kunden, ifølge en pressemelding fra BKK.  

– Vi får et økende antall forespørsler om solcelleanlegg på bygg. Framover får dette en viktigere plass som en del av lokalt produsert energi. Solcelleanlegg kan inngå i et samspill mellom ulike energisystemer, og bidra til robuste og bærekraftige løsninger, sier Øystein Haaland, administrerende direktør i BKK Varme.

Flere analyser som er gjort i markedet viser en betydelig vekst innen solenergi de kommende årene. Multiconsult og Asplan Viak har beregnet en vekst i installert effekt i Norge fra rundt 70 MW per i dag til rundt 3 000 MW i 2030. Målet for Bergen er 65 MW solenergi innen 2030, eller 200 W solenergi per bergenser.