BKK trekker ankesaken til Høyesterett i SFE-saken. Ifølge konsernsjef Jannicke Hilland har BKK bestemt seg for å fortsette som langsiktig eier i SFE. (Foto: BKK)

BKK trekker anken i SFE-saken

BKK trekker anken til Høyesterett i SFE-saken. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.
Torsdag, 27 juni, 2019 - 09:38

For å skape ro rundt selskapet har BKK bestemt seg for å fortsette som langsiktig eier i SFE (Sogn og Fjordane Energi).

-Vårt fokus vil være å bidra til en god utvikling av SFE i samarbeid med de øvrige eierne, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, i en pressemelding.

Kort om saken: I forbindelse med sammenslåing av fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland, ønsker Sogn og Fjordane fylkeskommune at eierskapet til aksjene i SFE skal bli værende innenfor dagens fylkesgrense. SFE er i dag eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune via datterselskapet Sogn og Fjordane Holding (49,5%), BKK (36,8%) og kommunene Flora, Gloppen, Bremanger, Askvoll, Selje, Eid og Naustdal (til sammen 13,7%).

Fylkeskommunen gikk til sak mot BKK og ba retten fastsette at de kan overføre majoriteten av aksjene sine i Sogn og Fjordane Holding til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at BKK kunne hevde forkjøpsretten til aksjene. Saken gikk for tingretten september 2018 og for lagmannsretten februar 2019. BKK anket til Høyesterett.

Ifølge lagmannsretten vil forkjøpsretten kun gjelde ved salg av aksjer i Sogn og Fjordane Holding.

-Dette gir en klar avgrensning for hva fylkeskommunen videre kan gjøre når det overføring av eierskap og styring i SF, sier konsernsjef Hilland.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har vedtatt at de ønsker å dele ut 80 prosent av sine aksjer i Sogn og Fjordane Holding til kommuner i Sogn og Fjordane. I samsvar med premissene i dommen fra lagmannsretten har fylket samtidig vedtatt at Sogn og Fjordane fylkeskommune ((senere Vestland fylke) skal beholde kontrollen over selskapet.

-Etter vår vurdering vil den vedtatte modellen gi et eierskap som sikrer et vestlandsperspektiv i større grad enn det har vært lagt opp til tidligere, sier Hilland.

Gjennomføring av vedtaket i fylkestinget var avhengig av en avklaring i ankesaken.

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.