BKK trekker ankesaken til Høyesterett i SFE-saken. Ifølge konsernsjef Jannicke Hilland har BKK bestemt seg for å fortsette som langsiktig eier i SFE. (Foto: BKK)

BKK trekker anken i SFE-saken

BKK trekker anken til Høyesterett i SFE-saken. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.
Torsdag, 27 juni, 2019 - 09:38

For å skape ro rundt selskapet har BKK bestemt seg for å fortsette som langsiktig eier i SFE (Sogn og Fjordane Energi).

-Vårt fokus vil være å bidra til en god utvikling av SFE i samarbeid med de øvrige eierne, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, i en pressemelding.

Kort om saken: I forbindelse med sammenslåing av fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland, ønsker Sogn og Fjordane fylkeskommune at eierskapet til aksjene i SFE skal bli værende innenfor dagens fylkesgrense. SFE er i dag eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune via datterselskapet Sogn og Fjordane Holding (49,5%), BKK (36,8%) og kommunene Flora, Gloppen, Bremanger, Askvoll, Selje, Eid og Naustdal (til sammen 13,7%).

Fylkeskommunen gikk til sak mot BKK og ba retten fastsette at de kan overføre majoriteten av aksjene sine i Sogn og Fjordane Holding til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at BKK kunne hevde forkjøpsretten til aksjene. Saken gikk for tingretten september 2018 og for lagmannsretten februar 2019. BKK anket til Høyesterett.

Ifølge lagmannsretten vil forkjøpsretten kun gjelde ved salg av aksjer i Sogn og Fjordane Holding.

-Dette gir en klar avgrensning for hva fylkeskommunen videre kan gjøre når det overføring av eierskap og styring i SF, sier konsernsjef Hilland.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har vedtatt at de ønsker å dele ut 80 prosent av sine aksjer i Sogn og Fjordane Holding til kommuner i Sogn og Fjordane. I samsvar med premissene i dommen fra lagmannsretten har fylket samtidig vedtatt at Sogn og Fjordane fylkeskommune ((senere Vestland fylke) skal beholde kontrollen over selskapet.

-Etter vår vurdering vil den vedtatte modellen gi et eierskap som sikrer et vestlandsperspektiv i større grad enn det har vært lagt opp til tidligere, sier Hilland.

Gjennomføring av vedtaket i fylkestinget var avhengig av en avklaring i ankesaken.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
Det er ingen klare spor av utenlandsk påvirkning av vindkraftdebatten, slår SINTEF fast i en rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.