BKK trekker ankesaken til Høyesterett i SFE-saken. Ifølge konsernsjef Jannicke Hilland har BKK bestemt seg for å fortsette som langsiktig eier i SFE. (Foto: BKK)

BKK trekker anken til Høyesterett i SFE-saken. Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.

For å skape ro rundt selskapet har BKK bestemt seg for å fortsette som langsiktig eier i SFE (Sogn og Fjordane Energi).

-Vårt fokus vil være å bidra til en god utvikling av SFE i samarbeid med de øvrige eierne, sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK, i en pressemelding.

Kort om saken: I forbindelse med sammenslåing av fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland, ønsker Sogn og Fjordane fylkeskommune at eierskapet til aksjene i SFE skal bli værende innenfor dagens fylkesgrense. SFE er i dag eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune via datterselskapet Sogn og Fjordane Holding (49,5%), BKK (36,8%) og kommunene Flora, Gloppen, Bremanger, Askvoll, Selje, Eid og Naustdal (til sammen 13,7%).

Fylkeskommunen gikk til sak mot BKK og ba retten fastsette at de kan overføre majoriteten av aksjene sine i Sogn og Fjordane Holding til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at BKK kunne hevde forkjøpsretten til aksjene. Saken gikk for tingretten september 2018 og for lagmannsretten februar 2019. BKK anket til Høyesterett.

Ifølge lagmannsretten vil forkjøpsretten kun gjelde ved salg av aksjer i Sogn og Fjordane Holding.

-Dette gir en klar avgrensning for hva fylkeskommunen videre kan gjøre når det overføring av eierskap og styring i SF, sier konsernsjef Hilland.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har vedtatt at de ønsker å dele ut 80 prosent av sine aksjer i Sogn og Fjordane Holding til kommuner i Sogn og Fjordane. I samsvar med premissene i dommen fra lagmannsretten har fylket samtidig vedtatt at Sogn og Fjordane fylkeskommune ((senere Vestland fylke) skal beholde kontrollen over selskapet.

-Etter vår vurdering vil den vedtatte modellen gi et eierskap som sikrer et vestlandsperspektiv i større grad enn det har vært lagt opp til tidligere, sier Hilland.

Gjennomføring av vedtaket i fylkestinget var avhengig av en avklaring i ankesaken.