Bildet viser montasjestativer for solcellemodulene montert på taket av det nye REMA-bygget. Foto: Solcellespesialisten

Et takbasert solcelleanlegg med årlig middelproduksjon på 2 GWh skal installeres på et nytt lagerbygg på Vinterbro i Oslo. Oppdragsgiver er REMA 1000.

Det er Multiconsult som står bak utviklingen av konseptet. Anlegget er under bygging og skal stå ferdig høsten 2019. I full drift vil den fornybare energien dekke ca. 25 prosent av byggets årlige energiforbruk, ifølge en pressemelding fra Multiconsult.

Løsningen som benyttes er vel kjent fra tilsvarende bakkemonterte anlegg, men det er første gang den anvendes på taket av et bygg her i landet. Anlegget skal dekke en flate på 13 000 kvadratmeter, på størrelse med nær to fotballbaner, på et lagerbygg som Login Eiendom  bygger for REMA 1000 på Vinterbro i Oslo.

 – Det er ikke teknologien i seg selv som er nyheten i dette prosjektet, men måten den anvendes på, sier Bjørn Thorud, faglig leder av sol, smartgrid og energilagring i Multiconsult.

Vekselretterne som benyttes er mer kompakte og det medgår færre løpemeter solcellekabel på grunn av økt spenningsnivå. Redusert materialbruk gir lavere komponentkostnader, men også raskere byggetid og lavere arbeidskostnader. Samlet oppnås en kostnadsbesparelse på opptil 15 prosent i forhold til det som fram til nå har vært standard i bransjen.

 – Dette er en innovativ takløsning som tar med seg det beste fra sammenlignbare bakkebaserte anlegg. Inverterteknologi utviklet av tyske KACO, som driver en ledende og fremoverlent virksomhet i det internasjonale solenergimarkedet, er sentral i løsningen. Den håndterer 1500 V likestrøm inn i anlegget med en utgangsverdi på direkte innmatet 400 V trefase vekselstrøm, sier Thorud.

Det er Solcellespesialisten som står for montasjen av anlegget.