Baltic Cable-forbindelsen, her illustrert med Kruseberg konverterstasjon i Sverige. (Foto: Wikipedia)

Flaskehals­inntekter til behandling i EU-domstolen

En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.
Fredag, 21 juni, 2019 - 14:15

Tilbakemeldingen til Forvaltningsretten i Lindkøping, som har saken til behandling, vil ha betydning for utfallet av den rettslige prosessen, skriver Ei i en pressemelding.

Saken, som daterer seg tilbake til 2014, handler om hvordan Baltic Cable anvender inntektene fra en overføringsforbindelse mellom Sverige og Tyskland. Det dreier seg om en 600 MW likestrømledning som kobler de to landene sammen.

Ei anser at Baltic Cable har hatt inntekter som ikke anvendes i henhold til gjeldende regler, og besluttet derfor i juni 2016 at selskapet skal reservere inntekter på en separat konto inntil de kan anvendes i henhold til de bestemmelsene som gjelder.

Baltic Cable har påklaget beslutningen til forvaltningsretten. På det grunnlaget har forvaltningsretten begjært en forhåndsavgjørelse av EU-domstolen, ettersom det dreier seg om tolking av EU-retten.

De sentrale spørsmålene som EU-domstolen er bedt om å ta stilling til er om Baltic Cable omfattes av bestemmelsene i EU-forordningen og dels hvordan flaskehalsinntekter kan bli anvendt av selskaper som bare eier og driver en overføringsforbindelse mellom to land.

Inntil uttalelsen fra EU-domstolen er saken i Forvaltningsretten i Lindkøping satte på vent.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.