Baltic Cable-forbindelsen, her illustrert med Kruseberg konverterstasjon i Sverige. (Foto: Wikipedia)

En konflikt om flaskehalsinntekter mellom Baltic Cable og Energimarknadsinspektionen (Ei) i Sverige er nå lagt på bordet til EU-domstolen.

Tilbakemeldingen til Forvaltningsretten i Lindkøping, som har saken til behandling, vil ha betydning for utfallet av den rettslige prosessen, skriver Ei i en pressemelding.

Saken, som daterer seg tilbake til 2014, handler om hvordan Baltic Cable anvender inntektene fra en overføringsforbindelse mellom Sverige og Tyskland. Det dreier seg om en 600 MW likestrømledning som kobler de to landene sammen.

Ei anser at Baltic Cable har hatt inntekter som ikke anvendes i henhold til gjeldende regler, og besluttet derfor i juni 2016 at selskapet skal reservere inntekter på en separat konto inntil de kan anvendes i henhold til de bestemmelsene som gjelder.

Baltic Cable har påklaget beslutningen til forvaltningsretten. På det grunnlaget har forvaltningsretten begjært en forhåndsavgjørelse av EU-domstolen, ettersom det dreier seg om tolking av EU-retten.

De sentrale spørsmålene som EU-domstolen er bedt om å ta stilling til er om Baltic Cable omfattes av bestemmelsene i EU-forordningen og dels hvordan flaskehalsinntekter kan bli anvendt av selskaper som bare eier og driver en overføringsforbindelse mellom to land.

Inntil uttalelsen fra EU-domstolen er saken i Forvaltningsretten i Lindkøping satte på vent.