Som et viktig ledd i innsatsen for å forebygge strømbrudd skal Eidsiva Nett i sommer laserskanne og fotografere ca. 6000 kilometer strømnett med helikopter. (Foto: Visimind)

I sommer skal Eidsiva Nett laserskanne og fotografere strømnettet ved hjelp av helikopter.

Hensikten er å dokumentere strømlinjene og traseen linjene går i nøyaktig, og kartlegge skogen rundt linjene, for å oppdage og forebygge potensielle feil som kan føre til strømbrudd. Arbeidet starter 1. juli og pågår etter planen ut august.

Eidsiva Nett jobber kontinuerlig med vedlikehold av strømnettet for å forebygge feil og strømbrudd, og sikre kundene en sikker strømforsyning. Nå skal selskapet i gang med en stor kartlegging som skal gjøre vedlikeholdet mer effektivt og presist enn i dag, ifølge en pressemelding fra Eidsiva.

– Eidsiva Nett laserskanner og fotograferer i løpet av sommeren totalt ca. 6000 kilometer med strømnett. Alle høyspent strømlinjer, master, komponenter og skogen langs kraftgatene skal kartlegges. Skanningen gir tredimensjonale laserpunkter, bilder og infrarøde bilder som gir en nøyaktig gjengivelse av strømnettet, og hvordan det er plassert i terrenget og i forhold til både hus og vegetasjon, sier Thomas Sire, ansvarlig for vedlikehold av strømnettet i Eidsiva Nett.

I Hedmark og Oppland forårsaker skogen mange feil og avbrudd på strømnettet. Laserskanningen gir et godt underlag for analyser av vegetasjon og risikotrær, som Eidsiva Nett kan bruke for å få en mer treffsikker skogrydding.