Konsernsjef Semming Semmingsen i Troms Kraft. Foto: Troms Kraft

Første tertial 2019 fikk Troms Kraft et overskudd før skatt på 181 millioner kroner, 92 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.

Samtlige tre virksomhetsområder i konsernet, produksjon, nett og strømsalg, viser gode resultater og fremgang sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge en pressemelding fra Troms Kraft.

-De relativt høye strømprisene betyr mye for produksjonsselskapets gode resultater, men alle våre selskaper har startet året god. Vedvarende fokus på effektiv drift gir over tid gode økonomiske resultater, sier Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft.

I løpet av juni vil selskapet tilbakebetale 50 millioner i ansvarlig lån til eierne Tromsø kommune (40%) og Troms fylkeskommune (60%).