Du kan selv sjekke om du har overspenningsvern i boligen din. Informasjon om at dette er installert skal fremgå av kursfortegnelsen som gjerne er montert på innsiden av døren i sikringsskapet.

Mange hundre tusen nordmenn er trolig uten god beskyttelse mot lynnedslag, ifølge Hafslund Nett.

Det er Hafslund som nå, på vei inn i den mest intense lynsesongen, i en pressemelding løfter oppmerksomheten mot denne utfordringen.

-Selv om det fra 2012 ble innført krav om installasjon av overspenningsvern i alle nye elektriske anlegg, mangler slike installasjoner i mange eldre anlegg. Trolig er flere hundre tusen nordmenn fortsatt uten god beskyttelse mot lynnedslag, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett.

Schau anbefaler å installere et grovvern, som monteres i sikringsskapet og beskytter mot større spenningsendringer, i tillegg til finvern, som kobles mellom støpsel og stikkontakt foran utsatte apparater, som for eksempel tv og datautstyr. For å gi effekt må kontakten være jordet og vernene som benyttes bør være godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemd (FG)

– Med overspenningsvern slipper du å bekymre deg for brann og skader på utstyr. Du trenger heller ikke å trekke ut støpselet i tordenvær, for så å programmere om klokker og andre innstillinger på apparater når du setter i støpselet igjen, legger Schau til.

Juli og august er høysesong for tordenvær, og hvert år registreres om lag 3000 branner i Norge som følge av lynnedslag. Forsikringsselskapene mottar årlig rundt 5000 skademeldinger som kan relateres til lynnedslag, som gjør skader i landets boliger for flere millioner kroner.