zakariasdam
Zakariasdam i Fjord kommune på Sunnmøre.

I slutten av juni forventer Tafjord oppstart av aggregat 2 i Tafjord 4 kraftstasjon. Ved fullført installasjon vil kraftstasjonen ha en årlig produksjon på 420 GWh.

Mens arbeidet pågår vil om lag 20 GWh renne som et spektakulært skue over kanten til Zakariasdammen. Med sine 95 meter var Zakariasdammen i Norddal kommune Nord-Europas høyeste dam da den sto ferdig i 1969, ifølge en pressemelding fra Tafjord.

Slipp av overvann er et tiltak for å redusere vannmengden i elva nedenfor dammen. Vannet vil også bli ledet til Muldalsfossen, som med dette får renne fritt i noen dager. De første årene var det flere overløp ved dammen, mens det de siste 21 årene kun har vært fem overløp.