RUYTER
Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund. Foto: Tore Halvorsen

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter (55) i Hafslund E-CO er valgt som styremedlem i Equinor.

Finn Bjørn Ruyter ble ansatt som konsernsjef i Hafslund E-CO i 2018. Han var konsernsjef i Hafslund fra januar 2012, og finansdirektør samme sted i perioden 2010 – 2011. I perioden 1991 – 1996 arbeidet han med krafthandel i Norsk Hydro, og i perioden 1996 – 2009 ledet han krafthandelsvirksomheten i Elkem. I 2010 til 2011 var han Chief Operating Officer i det fillipinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power.

Finn Bjørn Ruyter er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har en MBA fra Handelshøyskolen BI.