Fram mot 2030 skal det investeres rundt en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Fram til 2030 skal det investeres om lag en milliard kroner i strømnettet i Ryfylke.

I går ble nettplan Ryfylke presentert for Ryfylkerådet, som består av de fem kommunene Hjelmeland, Strand, Sauda, Suldal og Forsand. Nettplan Ryfylke skal gi grunnlag for ny vekst, og innebærer en kraftig forsterkning av strømnettet gjennom bygging av nye kraftlinjer og nye transformatorstasjoner eller oppgradering av eksisterende stasjoner, ifølge en pressemelding fra Lyse.  

Lyse Elnett økte kapasiteten i Hjelmeland transformatorstasjon for ikke mange år siden, men nye store strømkunder som blant annet oppdrettsanlegg og el- og hydrogendrevet ferge krever mye strøm og gjør at det haster med ytterligere forsterkning. Arbeidet med å søke konsesjon for å bygge ny 132 kV-linje inn til Hjelmeland kommune, samt ny transformatorstasjon i Hjelmeland er derfor allerede i gang. Målet er at dette prosjektet skal være ferdig i 2023.

-Vi har arbeidet så raskt som mulig for å få fram en god nettplan for Ryfylke som kan støtte opp om den veksten som er ventet i strømforbruk framover, sier Rannveig E. Norfolk, direktør for Nettplan i Lyse Elnett. 

-I Ryfylke produseres cirka 10 prosent av all strøm i Norge.  Strømmen er grønn og fornybar, og det er viktig at vi legger til rette for lokal infrastruktur, og på den måten støtter opp om veksten i næringslivet.  Vi ser en oppblomstring av kraftkrevende industri i regionen, sier Bjørn Laugaland, ordfører i Hjelmeland i en pressemelding fra Ryfylke IKS.