NordLink
Bildet er tatt tidligere, under inntrekk av NordLink-kabelen ved kysten av Tyskland. Foto: Statnett

Den første strømkabelen mellom Norge og Tyskland er straks ferdig installert på sjøbunnen. Med 516 km over sjøen vil NordLink-kabelen bli en av verdens lengste.

Onsdag ble de siste meterne med sjøkabel lagt i dansk sektor, og i forrige uke ble den tyske delen koblet til land. Kabelen er den lengste som noensinne er installert med en kapasitet på 1400 MW. Dette tilsvarer et relativt stort kraftverk, og kan gi strøm nok til en by i størrelse som Oslo, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Kabelen er nå på det nærmeste ferdig installert mellom Vollesfjord i Agder og Büsum i Schleswig-Holstein. Den siste tiden er flere viktige milepæler nådd. Den første var å trekke kabelen på land i Tyskland. Tidlig på morgenen onsdag 19. juni ble kabelen trukket gjennom diket i det grunne havområdet Wattenmehr ved kysten av Schleswig-Holstein.

Dette var en teknisk krevende operasjon gjennomført med spesialfartøy og godt forberedt med rør som allerede var installert for å beskytte kabelenden. Operasjonen var også avhengig av å gjennomføres ved lavvann, så tidspunktet var viktig. Inntrekket gikk som planlagt, og dermed er sjøkabelen på det nærmeste på plass i hele den tyske delen av strekningen. Det er leverandøren NKT som står for denne delen av kabelen.

– Dette er veldig gledelig, og selvsagt viktig for å konstatere at vi har den fremdriften vi ønsker. Det er lagt ned gode forberedelser, og vi i prosjektet er fornøyd med å se hvordan dette gikk akkurat som det skulle gjøre, sier prosjektdirektør Stein Håvard Auno, som var til stede og fulgte operasjonen i Tyskland.

En uke senere, onsdag 26. juni, kom også den siste delen av kabel på plass i dansk farvann. Det betyr at all kabel er lagt på havbunnen fra norsk kyst og ut til grensen til tysk farvann. Denne delen av forbindelsen er produsert ved kabelfabrikken til Nexans i Halden, og installert av samme leverandør.

– Dette kom faktisk på plass før planlagt tid, så det er vi fornøyd med. Nå gjenstår å grave ned og beskytte kabelen, og å skjøte de ulike delene som er lagt. Så har vi en sammenhengende forbindelse så vi allerede til høsten kan sette spenning mellom norsk og tysk side, forteller Stein Håvard Auno.

NordLink blir en av de lengste sjøkablene i verden for overføring av høyspent likestrøm (HVDC). Lengden på forbindelsen utgjør i alt over 620 kilometer til sammen når en tar med sjøkabel, luftledning på norsk side og jordkabel på tysk side. Mellomlandsforbindelsen bidrar til gode klimaløsninger ved å være en viktig tilrettelegger for produksjon og bruk av fornybar energi på begge sider, samtidig som den styrker forsyningssikkerheten og bidrar til verdiskaping. 

Det vil typisk være perioder der det er mye vindkraft i Tyskland at Norge kan importere billig kraft, mens når vinden ikke blåser og behovet i Tyskland er stort, vil norsk vannkraft bidra til å dekke behovet på tysk side. Slik kan vekslende vindkraft og fleksibel vannkraft utfylle hverandre.

NordLink eies av Statnett sammen med den tyske systemoperatøren TenneT og den tyske investeringsbanken KfW. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og vil gå mellom Tonstad i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Total investeringskostnad for prosjektet vil være på 1,5 – 2 milliarder euro.