-Data om anlegg i kraftsystemet er et viktig grunnlag for at både Statnett og NVE skal kunne ivareta sine samfunnsoppgaver, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for Energiavdelingen i NVE i en kommentar til vedtakene om tvangsmulkt. (Foto: NVE)

NVE gir 93 tvangsmulkt

NVE har fattet vedtak om tvangsmulkt for 93 konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg. Årsak er manglende rapportering av anleggsdata.
Torsdag, 27 juni, 2019 - 15:16

NVE har sendt flere vedtak til Statnett som systemansvarlig og alle konsesjonærer i kraftbransjen for å opprettholde og kvalitetssikre en nasjonal database for kraftsystemdata. Statnett har utviklet Fosweb som innrapporteringsportal av kraftsystemdata. Konsesjonærer med anlegg med spenning på 30 kV og høyere og eiere av produksjonsanlegg over 1 MW er pålagt å rapportere inn data i denne portalen, ifølge en pressemelding fra NVE.

-Data om anlegg i kraftsystemet er et viktig grunnlag for at både Statnett og NVE skal kunne ivareta sine samfunnsoppgaver. Med Fosweb kan vi forenkle flere av våre rapporteringskanalen inn i en hoveddatabase, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for Energiavdelingen i NVE.

Rapporteringen til Fosweb har ulike frister, men siste frist, for de som ikke har fått utsettelse, gikk ut 1.mai 2018.

NVE sendte 15.mars 2019 ut varsel om at tvangsmulkt vil bli vurdert til 170 konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg, dersom disse ikke rapporterte sine anleggsdata innen 1.juni 2019. Av disse gjenstår 93 selskaper som ikke har ferdigstilt sin rapportering, og nå får vedtak om tvangsmulkt. NVE vil følge opp disse aktørene utover sommeren og høsten.

På forsiden nå

Tina Bru (33) er klar på at Norge trenger mer kraft, men er varsom med å gi signaler om økt vindkraftskatt og konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.
Fra 1. januar er Viken største eier i Østfold Energi, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.
Odd Emil Ingebrigtsen er utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet og Tony Christian Tiller til politisk rådgiver.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Istad Kraft har kjøp virksomheten til Nesset Kraft, som har 18 ansatte og rundt 2400 nettkunder.
I Drangedal kommune i Telemark bygger Skagerak Nett landets første heldigitale transformatorstasjon. Sweco står for prosjekteringen.
Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
Energi Norge mener at Tina Bru er et godt valg som landets nye olje- og energiminister, og har tre ønsker til statsråden.
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.