-Data om anlegg i kraftsystemet er et viktig grunnlag for at både Statnett og NVE skal kunne ivareta sine samfunnsoppgaver, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for Energiavdelingen i NVE i en kommentar til vedtakene om tvangsmulkt. (Foto: NVE)

NVE gir 93 tvangsmulkt

NVE har fattet vedtak om tvangsmulkt for 93 konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg. Årsak er manglende rapportering av anleggsdata.
Torsdag, 27 juni, 2019 - 15:16

NVE har sendt flere vedtak til Statnett som systemansvarlig og alle konsesjonærer i kraftbransjen for å opprettholde og kvalitetssikre en nasjonal database for kraftsystemdata. Statnett har utviklet Fosweb som innrapporteringsportal av kraftsystemdata. Konsesjonærer med anlegg med spenning på 30 kV og høyere og eiere av produksjonsanlegg over 1 MW er pålagt å rapportere inn data i denne portalen, ifølge en pressemelding fra NVE.

-Data om anlegg i kraftsystemet er et viktig grunnlag for at både Statnett og NVE skal kunne ivareta sine samfunnsoppgaver. Med Fosweb kan vi forenkle flere av våre rapporteringskanalen inn i en hoveddatabase, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for Energiavdelingen i NVE.

Rapporteringen til Fosweb har ulike frister, men siste frist, for de som ikke har fått utsettelse, gikk ut 1.mai 2018.

NVE sendte 15.mars 2019 ut varsel om at tvangsmulkt vil bli vurdert til 170 konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg, dersom disse ikke rapporterte sine anleggsdata innen 1.juni 2019. Av disse gjenstår 93 selskaper som ikke har ferdigstilt sin rapportering, og nå får vedtak om tvangsmulkt. NVE vil følge opp disse aktørene utover sommeren og høsten.

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.