-Data om anlegg i kraftsystemet er et viktig grunnlag for at både Statnett og NVE skal kunne ivareta sine samfunnsoppgaver, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for Energiavdelingen i NVE i en kommentar til vedtakene om tvangsmulkt. (Foto: NVE)

NVE har fattet vedtak om tvangsmulkt for 93 konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg. Årsak er manglende rapportering av anleggsdata.

NVE har sendt flere vedtak til Statnett som systemansvarlig og alle konsesjonærer i kraftbransjen for å opprettholde og kvalitetssikre en nasjonal database for kraftsystemdata. Statnett har utviklet Fosweb som innrapporteringsportal av kraftsystemdata. Konsesjonærer med anlegg med spenning på 30 kV og høyere og eiere av produksjonsanlegg over 1 MW er pålagt å rapportere inn data i denne portalen, ifølge en pressemelding fra NVE.

-Data om anlegg i kraftsystemet er et viktig grunnlag for at både Statnett og NVE skal kunne ivareta sine samfunnsoppgaver. Med Fosweb kan vi forenkle flere av våre rapporteringskanalen inn i en hoveddatabase, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør for Energiavdelingen i NVE.

Rapporteringen til Fosweb har ulike frister, men siste frist, for de som ikke har fått utsettelse, gikk ut 1.mai 2018.

NVE sendte 15.mars 2019 ut varsel om at tvangsmulkt vil bli vurdert til 170 konsesjonærer og eiere av produksjonsanlegg, dersom disse ikke rapporterte sine anleggsdata innen 1.juni 2019. Av disse gjenstår 93 selskaper som ikke har ferdigstilt sin rapportering, og nå får vedtak om tvangsmulkt. NVE vil følge opp disse aktørene utover sommeren og høsten.