Statnett har ferdigstilt 63 kilometer med ny kraftledning mellom Surnadal og Snillfjord. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Ny kraftledning mellom Surnadal og Snillfjord er ferdig bygd

Statnett har ferdigstilt den nye kraftledningen mellom Surnadal og Snillfjord.
Torsdag, 27 juni, 2019 - 10:27

Den nye 420 kV kraftledningen, kalt Snilldal-Surna, er en del av første byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna. Namsos-Surna bygges for å legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i Snillfjord og Hitra, samt øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.

- Dette er en viktig milepæl. Både fordi kraftledningen og stasjonene er bygd ferdig tre måneder før opprinnelig plan, men mest fordi dette er en viktig kraftledning for å styrke strømforsyningen langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal samt legge til rette for en helelektrisk fremtid, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Kraftledningen og de to transformatorstasjonene i Snillfjord og Surnadal berører kommunene Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal.

Kraftledningen vil settes i ordinær drift innen 30.september i år.  

Fakta om prosjektet:

Omfang: 63 km ny 420 kV kraftledning og to nye transformatorstasjoner i Surnadal og i Snillfjord

Antall master: 172

Berører kommunene: Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal

Antall grunneiere: 177

Kostnad: Forventet kostnad for første byggetrinn, som inkluderer Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna er 2950-3090 mill. NOK

På forsiden nå

En ny kabel til Danmark vil ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Norden på mellom 600 millioner euro og 1 milliard euro, Ifølge ny nordisk nettutviklingsplan.
Statnett hadde i første halvår flaskehalsinntekter på 320 millioner kroner, ned fra 406 millioner i samme periode i fjor.
Har kjøpt det tyske elbilladeselskapet E-WALD GmbH.
Med en pris på 52,3 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, var kontrakter med variabel kraftpris den dyreste kontrakttypen i 2. kvartal 2019.
Støtten fra Enova skal gå til å bygge 11 flytende havmøller på 8 MW hver.
Forbrukerrådet får mange klager på strømavtaler. Nå vil de stramme inn. Blant annet skal det settes en stopper for «lokketilbud».
Steffen Syvertsen er ansatt som ny konsernsjef i Agder Energi. Han overtar etter Tom Nysted som går av med pensjon i løpet av året.
Eierne av gassanlegget på Nyhamna har fått godkjennelse til å kjøpe kraft fra havvindparken Havsul og trekke fra mesteparten av kostnanden på skatten.
250 medlemmer fra 87 ulike kraftrelaterte bedrifter er nå blitt med i kraftbransjens kvinnenettverk.
Det har lenge vært en utfordring å utforme avtaler mellom parter i grensesnittet mellom netteieres fordelingsanlegg og tilknyttede høyspenningsanlegg. Nå har Norsk Elektroteknisk Komite utviklet en spesifikasjon som løser opp i floken.
Statnett ber OED gjenoppta behandlingen av konsesjon på 420 kV-linjen fra Skaidi til Hammerfest. Planer om elektrifisering av gassprosesseringsanlegget på Melkøya utløser behovet.
Distriktsenergi mener man kan spare like mye penger ved innkjøpssamarbeid som ved fusjon.
Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.
Ble billigere enn antatt.
Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.
Det er signert intensjonsavtale om å gå videre med ny kraftlnije til Haugalandet, som kan stå klar allerede i 2025.
Agder Energi hadde et underliggende resultat etter skatt på 144 millioner kroner i andre kvartal 2019. Dette er ned fra 469 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.
NorthConnect ønsker ikke at havvind fra Utsira Nord skal kobles direkte på kabelen til Skottland.
Hittil i år har Norges nettoimport vært ca. 1 TWh, mens Norden totalt har hatt en nettoeksport på 1 TWh.
Statnett søker NVE om konsesjon for å erstatte dagens luftledning mellom Hamang i Bærum og Smestad transformatorstasjon i Oslo med en ny forbindelse.
OED tror ikke varmedumping i Akerselva fra fjernkjøling skader ørretbestanden, og endrer NVEs vedtak.
Statkraft har kjøpt den britiske vindkraftutvikleren Airvolution Clean Energy Ltd.
Uten nasjonal overordnet styring får vi et lappeteppe av beslutninger, advarer Cicero-forsker Kristin Linnerud.
Tussa skal bygge nytt kraftverk i Osdalen i Volda kommune. Normal årsproduksjon er beregnet til om lag 16 GWh.