Oslo bystyre vedtok Eidsiva-fusjonen

Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
Onsdag, 19 juni, 2019 - 14:29

- Avtalen om fusjon mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi gir god grunn til å bære byrådsleder Raymond Johansen på gullstol. Det var Harald Nilssen (MDG) som uttrykte seg slik da forslag om fusjon mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi var til behandling i Oslo Bystyre i dag. Alle partiene i bystyret, bortsett fra Rødt, ga sin tilslutning til sammenslåingen.

Det tilløpet til debatt som var om saken kan best karakteriseres som et jubelrop. Den tilnærmet tverrpolitiske enigheten nedfelte seg i kommentarer om den positive betydningen dette fellesskapet kom til å ha for landets hovedstad langt inn i fremtiden.

Holdingselskap

Avtalen bystyret sa ja til innebærer at Eidsiva Energi slås sammen med Hafslund E-COs datterselskap Hafslund Nett, samtidig som Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet overføres til Hafslund E-COs datterselskap E-CO Energi.

Hafslund E-CO blir slik direkte og indirekte eier av 78,6 prosent av det nye, sammenslåtte kraftproduksjonsselskapet.

Hafslund E-CO vil også eie 50 prosent av Eidsiva som vil eie det nye, sammenslåtte nettselskapet og Eidsivas øvrige virksomhet.

Fylkeskommuner og kommuner i Innlandet vil eie de øvrige 50 prosentene i Eidsiva gjennom et felleseid holdingselskap.

Øker vannkraft-eierskapet

Transaksjonen medfører at Oslo kommune samlet øker sitt eierskap i vannkraftproduksjon med ca. 0,6 TWh.

Sammenslåingen av virksomheter skjer på datterselskapsnivå i Hafslund E-CO, og Hafslund E-CO AS skal fortsatt være eid 100 prosent av Oslo kommune.

Eidsiva og nettselskapet får hovedkontor på Hamar, mens Hafslund E-CO, kraftproduksjonsselskapet og forretningsutviklingsvirksomheten Ny Energi får hovedkontor i Oslo.

Bred enighet

Under debatten i bystyret understreket Øystein Sundelin (H) at hans parti hadde tvilt seg fram til å støtte sammenslåingen. Utslagsgivende for å stemme ja var den økningen i verdier, spesielt innen kraftproduksjon, som avtalen synliggjorde. Han mente at det delte eierskapet av strømnettet var av mindre betydning, og at det var behov for å rydde opp i aktiviteter som ligger utenfor kjernevirksomheten, blant annet bredbånd.

Gro Balas (A) mente at en samling av nettvirksomheten på Østlandet ville ha positiv betydning for nettkundene. Med 900 000 nettkunder ligger det til rette for nedgang i nettleien på noen års sikt. Hun understreket også at sammenslåingen ikke medførte noen utlegg for kommunen.

Shohabi Sultan (MDG) mente at sammenslåingen er med på å trygge strategiske posisjoner og trygge vekst. Dessuten fremhevet han dette som et viktig klimamessig tiltak.

- Vi får med dette et kraftfullt kraftkonsern, og fremstår som et eksempel på at by og land går hånd i hånd, sa Marthe Sharning Lund (A), Byråd for næring og eierskap. Hun la til at Hafslund E-CO i 2018 bidro med  1,2 milliarder kroner til kommunekassen, og at dette kan øke med ytterligere 250 millioner kroner i årene fremover.

Slås sammen i september

Eierne i Eidsiva Energi har tidligere godkjent avtalen.

Selskapenes generalforsamlinger skal endelig behandle transaksjonen i løpet av juni 2019, skriver Hafslund ECO i en melding.

Sammenslåingen er godkjent av Konkurransetilsynet, men er avhengig av godkjenning fra Olje- og energidepartementet og NVE. Forutsatt endelig vedtak i generalforsamlinger og godkjenning fra myndighetene, forventer selskapene at transaksjonen vil gjennomføres den 30. september i år.

På forsiden nå

NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Med 1 øre/kWh.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Jacobsen Elektro mot avvikling:
33 ansatte i det konkurstruede Jacobsen Elektro - så og si hele service og tjenesteavdelingen - har sagt opp jobbene sine. De har skrevet kontrakt med selskapet Norpec AS, som er under etablering.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.
En klassifisering av Minne-Charlottenberg (132 kV) til transmisjonsnett og tvangssalget det fører med seg, kan gi ekstrakostnader på opptil 200 millioner kroner, advarer Statnett.