Oslo bystyre vedtok Eidsiva-fusjonen

Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.
Onsdag, 19 juni, 2019 - 14:29

- Avtalen om fusjon mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi gir god grunn til å bære byrådsleder Raymond Johansen på gullstol. Det var Harald Nilssen (MDG) som uttrykte seg slik da forslag om fusjon mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi var til behandling i Oslo Bystyre i dag. Alle partiene i bystyret, bortsett fra Rødt, ga sin tilslutning til sammenslåingen.

Det tilløpet til debatt som var om saken kan best karakteriseres som et jubelrop. Den tilnærmet tverrpolitiske enigheten nedfelte seg i kommentarer om den positive betydningen dette fellesskapet kom til å ha for landets hovedstad langt inn i fremtiden.

Holdingselskap

Avtalen bystyret sa ja til innebærer at Eidsiva Energi slås sammen med Hafslund E-COs datterselskap Hafslund Nett, samtidig som Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet overføres til Hafslund E-COs datterselskap E-CO Energi.

Hafslund E-CO blir slik direkte og indirekte eier av 78,6 prosent av det nye, sammenslåtte kraftproduksjonsselskapet.

Hafslund E-CO vil også eie 50 prosent av Eidsiva som vil eie det nye, sammenslåtte nettselskapet og Eidsivas øvrige virksomhet.

Fylkeskommuner og kommuner i Innlandet vil eie de øvrige 50 prosentene i Eidsiva gjennom et felleseid holdingselskap.

Øker vannkraft-eierskapet

Transaksjonen medfører at Oslo kommune samlet øker sitt eierskap i vannkraftproduksjon med ca. 0,6 TWh.

Sammenslåingen av virksomheter skjer på datterselskapsnivå i Hafslund E-CO, og Hafslund E-CO AS skal fortsatt være eid 100 prosent av Oslo kommune.

Eidsiva og nettselskapet får hovedkontor på Hamar, mens Hafslund E-CO, kraftproduksjonsselskapet og forretningsutviklingsvirksomheten Ny Energi får hovedkontor i Oslo.

Bred enighet

Under debatten i bystyret understreket Øystein Sundelin (H) at hans parti hadde tvilt seg fram til å støtte sammenslåingen. Utslagsgivende for å stemme ja var den økningen i verdier, spesielt innen kraftproduksjon, som avtalen synliggjorde. Han mente at det delte eierskapet av strømnettet var av mindre betydning, og at det var behov for å rydde opp i aktiviteter som ligger utenfor kjernevirksomheten, blant annet bredbånd.

Gro Balas (A) mente at en samling av nettvirksomheten på Østlandet ville ha positiv betydning for nettkundene. Med 900 000 nettkunder ligger det til rette for nedgang i nettleien på noen års sikt. Hun understreket også at sammenslåingen ikke medførte noen utlegg for kommunen.

Shohabi Sultan (MDG) mente at sammenslåingen er med på å trygge strategiske posisjoner og trygge vekst. Dessuten fremhevet han dette som et viktig klimamessig tiltak.

- Vi får med dette et kraftfullt kraftkonsern, og fremstår som et eksempel på at by og land går hånd i hånd, sa Marthe Sharning Lund (A), Byråd for næring og eierskap. Hun la til at Hafslund E-CO i 2018 bidro med  1,2 milliarder kroner til kommunekassen, og at dette kan øke med ytterligere 250 millioner kroner i årene fremover.

Slås sammen i september

Eierne i Eidsiva Energi har tidligere godkjent avtalen.

Selskapenes generalforsamlinger skal endelig behandle transaksjonen i løpet av juni 2019, skriver Hafslund ECO i en melding.

Sammenslåingen er godkjent av Konkurransetilsynet, men er avhengig av godkjenning fra Olje- og energidepartementet og NVE. Forutsatt endelig vedtak i generalforsamlinger og godkjenning fra myndighetene, forventer selskapene at transaksjonen vil gjennomføres den 30. september i år.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?