Oslo bystyre vedtok i dag fusjonen mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi. Kun Rødt stemte mot.

– Avtalen om fusjon mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi gir god grunn til å bære byrådsleder Raymond Johansen på gullstol. Det var Harald Nilssen (MDG) som uttrykte seg slik da forslag om fusjon mellom Hafslund E-CO og Eidsiva Energi var til behandling i Oslo Bystyre i dag. Alle partiene i bystyret, bortsett fra Rødt, ga sin tilslutning til sammenslåingen.

Det tilløpet til debatt som var om saken kan best karakteriseres som et jubelrop. Den tilnærmet tverrpolitiske enigheten nedfelte seg i kommentarer om den positive betydningen dette fellesskapet kom til å ha for landets hovedstad langt inn i fremtiden.

Holdingselskap

Avtalen bystyret sa ja til innebærer at Eidsiva Energi slås sammen med Hafslund E-COs datterselskap Hafslund Nett, samtidig som Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet overføres til Hafslund E-COs datterselskap E-CO Energi.

Hafslund E-CO blir slik direkte og indirekte eier av 78,6 prosent av det nye, sammenslåtte kraftproduksjonsselskapet.

Hafslund E-CO vil også eie 50 prosent av Eidsiva som vil eie det nye, sammenslåtte nettselskapet og Eidsivas øvrige virksomhet.

Fylkeskommuner og kommuner i Innlandet vil eie de øvrige 50 prosentene i Eidsiva gjennom et felleseid holdingselskap.

Øker vannkraft-eierskapet

Transaksjonen medfører at Oslo kommune samlet øker sitt eierskap i vannkraftproduksjon med ca. 0,6 TWh.

Sammenslåingen av virksomheter skjer på datterselskapsnivå i Hafslund E-CO, og Hafslund E-CO AS skal fortsatt være eid 100 prosent av Oslo kommune.

Eidsiva og nettselskapet får hovedkontor på Hamar, mens Hafslund E-CO, kraftproduksjonsselskapet og forretningsutviklingsvirksomheten Ny Energi får hovedkontor i Oslo.

Bred enighet

Under debatten i bystyret understreket Øystein Sundelin (H) at hans parti hadde tvilt seg fram til å støtte sammenslåingen. Utslagsgivende for å stemme ja var den økningen i verdier, spesielt innen kraftproduksjon, som avtalen synliggjorde. Han mente at det delte eierskapet av strømnettet var av mindre betydning, og at det var behov for å rydde opp i aktiviteter som ligger utenfor kjernevirksomheten, blant annet bredbånd.

Gro Balas (A) mente at en samling av nettvirksomheten på Østlandet ville ha positiv betydning for nettkundene. Med 900 000 nettkunder ligger det til rette for nedgang i nettleien på noen års sikt. Hun understreket også at sammenslåingen ikke medførte noen utlegg for kommunen.

Shohabi Sultan (MDG) mente at sammenslåingen er med på å trygge strategiske posisjoner og trygge vekst. Dessuten fremhevet han dette som et viktig klimamessig tiltak.

– Vi får med dette et kraftfullt kraftkonsern, og fremstår som et eksempel på at by og land går hånd i hånd, sa Marthe Sharning Lund (A), Byråd for næring og eierskap. Hun la til at Hafslund E-CO i 2018 bidro med  1,2 milliarder kroner til kommunekassen, og at dette kan øke med ytterligere 250 millioner kroner i årene fremover.

Slås sammen i september

Eierne i Eidsiva Energi har tidligere godkjent avtalen.

Selskapenes generalforsamlinger skal endelig behandle transaksjonen i løpet av juni 2019, skriver Hafslund ECO i en melding.

Sammenslåingen er godkjent av Konkurransetilsynet, men er avhengig av godkjenning fra Olje- og energidepartementet og NVE. Forutsatt endelig vedtak i generalforsamlinger og godkjenning fra myndighetene, forventer selskapene at transaksjonen vil gjennomføres den 30. september i år.