Robot effektiviserer behandlingen av meldinger i Lyse Elnett. Dette kan gi rundt 400 000 kroner i årlig reduserte kostnader. (Illustrasjon: Lyse)

En robot som reduserer behandling av meldinger i Lyse Elnett fra flere uker til noen få minutter kan gi rundt 400 000 kroner årlig i reduserte kostnader.

Lyse Elnett har tatt i bruk robot for å behandle forenklede meldinger. Denne kan redusere behandlingstiden fra 3-4 uker og ned til få minutter når den gjør saksbehandlingen, ifølge en pressemelding fra selskapet.

I første omgang kan roboten behandle meldinger hvor kunder ønsker å få strømmen slått av på grunn av jobb i det elektriske anlegget i huset eller plombering av måler som skal flyttes. 

– Bruk av robot skal bidra til økt kundetilfredshet, bedre og mer effektive tjenester og kostnadsbesparelser for Lyse Elnett og kundene. Vi har det siste året opplevd en kraftig økning i henvendelser, og det gjør at vi har lengre saksbehandlingstid enn ønskelig. Roboten er ett av flere tiltak for å bøte på dette, sier Rannveig Norfolk, direktør nettplan Lyse Elnett.
 
I 2018 fikk Lyse Elnett inn nær 1600 forenklede meldinger. Til nå har roboten behandlet godt over 700 meldinger.

Ytterligere to roboter er under utvikling, en for behandling av reguleringsplaner, og en for søknader som sendes eksternt, for eksempel tillatelse til graving til kommuner.