Utbygging av ladeinfrastruktur i landets havner er et av de viktigste tiltakene for å innfri målene i regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, her illustrert med et landladeanlegg i Bergen havn. (Foto: Enova)

I dag lanserer regjeringen sin handlingsplan for grønn skipsfart. Blant de viktigste tiltakene for å nå målene er utbygging av ladeinfrastruktur i alle landets havner.

I Granavolden-plattformen har regjeringen ambisjon om å halvere utslippene fra skipsfart og fiske innen 2030. For å innfri denne ambisjonen må satsingen på grønn skipsfart forsterkes, blir det slått fast i handlingsplanen.

Siden 2015 har Enova innvilget rundt en halv milliard kroner i støtte til om lag 80 landstrømprosjekter. Gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger vil Regjeringen legge til rette for å sette ytterligere fart i utbyggingen av denne type infrastrukturprosjekter.

Høyt på listen over prioriterte aktiviteter står også en raskes mulig overgang til batteridrift i skipsflåten. Siden 2015 har Enova bevilget 1,5 milliarder kroner til batteri- og ladeanlegg i lav- eller nullutslippsfartøy. Elektrifisering av fergeflåten er allerede godt i gang, og en stor utskifting vil komme de neste årene. Innen 2022 forventes det at rundt 80 ferger vil driftes helt eller delvis på batterier.

I handlingsplanen henviser regjeringen blant annet til at det allerede er mange pågående prosjekter som strekker seg mot skiftet til grønn skipsfart. Økende etterspørsel etter batterier og utvikling av bedre ladeløsninger underbygger inntrykket av at nullutslippsløsninger er blitt mer attraktive for maritim sektor.

-Satsing på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Dette bidrar til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sa statsminister Erna Solberg (H) under lansering av handlingsplanen.