Rainpower har av Statkraft fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til Løkaunet kraftverk (bildet) og Vesle Kjela kraftverk.

Rainpower har av Statkraft fått i oppdrag å levere elektromekanisk utrustning til Løkaunet kraftverk og Vesle Kjela kraftverk.

Vesle Kjela kraftverk er et nytt kraftverk som Statkraft bygger i Vinje kommune i Telemark. Kraftverket bygges i fjell, og vil delvis benytte allerede eksisterende overføringstuneller som vannvei. Idriftsettelse er planlagt desember 2020, ifølge en pressemelding fra Rainpower.

Til sammen er verdien på de to kontraktene anslått til rundt 80 millioner kroner, etter det Energiteknikk erfarer.

Løkaunet kraftverk ligger ved Nidelva i Klæbu kommune i Trøndelag. Kraftverket kan datere sin opprinnelse tilbake til 1926, og skal nå gjennomgår en omfattende oppgradering. Med unntak av transformatoren skal alt elektromekanisk utstyr byttes ut. Inntaksrøret og deler av tilløpsrøret vil bli fornyet, kombinert med betydelige bygningsmessige arbeider. Idriftsettelse er planlagt til desember 2020.

Begge anleggene skal utstyres med 9 MW vertikale Francisturbiner. Fallhøyde og vannføring for disse turbinene er tilnærmet like. Det vil derfor være betydelige synergier ved å levere utstyr til begge prosjektene.