Statnett inviterer kraftprodusenter til å delta i et pilotprosjekt med formål å utvikle en mer fleksibel kraftbalanse.

For å få flere tilbud på strømreserver til å opprettholde balanse mellom produksjon og forbruk, inviterer Statnett til å delta på et pilotprosjekt innen mer fleksibel kraft.

I pilotprosjektet vil Statnett ta imot bud ned mot en megawatt i regulerkraftmarkedet, mot fem som nedre grense i dag. Spesielt ønsker Statnett ny teknologi og nye aktører velkomne. Piloten er ett av flere tiltak for å øke fleksibiliteten i kraftsystemet, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Elektrifisering og økt avhengighet av strøm kombinert med økt kraftproduksjon fra uregulerbare fornybare kilder, øker behovet for å finne kostnadseffektive måter å opprettholde en sikker strømforsyning på. Å kunne utnytte bedre den fleksibiliteten som finnes både på produksjon- og forbrukssiden, er et vesentlig virkemiddel for å oppnå det.

– For kommende vinter ønsker vi å teste ut bud på mindre kvantum i regulerkraftmarkedet, for gjennom det å øke tilfanget av fleksibilitet. Dette er et pilotprosjekt som vi nå kjører på Østlandet, i det budområdet som kalles NO1. Det er særlig i området rundt store byer og langt unna store vannkraftverk at slik fleksibilitet blir ekstra viktig, sier prosjektleder Kari Dalen i Statnett.

Målgruppen for piloten er aktører med muligheten til å redusere forbruk eller øke produksjon i NO1 i samarbeid med balanseansvarlig, som for eksempel kraftleverandør. 

– Vi ønsker oss deltakere fra en bredde av teknologier og aktører, og vi vil legge spesielt vekt på bidrag som inneholder et element av innovasjon når det gjelder metode eller teknologi, forteller Kari Dalen.

Statnett ber nå om tilbud fra aktører som ønsker å delta på piloten. Tilbudene skal beskrive hvordan aktøren kan delta i dette markedet, både når det gjelder organisering og teknisk løsning.

Fristen for å sende inn tilbud er 2. september. -Jeg håper på stor interesse for piloten, og vil anbefale at de som er interesserte tar kontakt i god tid før tilbudsfristen, avslutter Kari Dalen.