Tussa-konsernet presterte gode resultater i første kvartal, her illustrert med et eksteriørbilde av Tussa kraftverk. (Foto: Tussa)

I første kvartal 2019 hadde Tussa et driftsresultat på 119,3 millioner kroner, som er en økning på 89,5 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2018.

Resultatet før skatt ble på 118,6 millioner kroner, og omsetningen nådde 467,2 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Tussa.

Tussa har eit driftsresultat på 119,3 mill. kr første tertial 2019, og eit resultat før skatt på 118,6 mill. kr. Samanliknar vi med første tertial i fjor, er det ein auke i driftsresultatet på 89,5 mill. kr. 

-Økt kraftproduksjon høyere kraftpriser og lavere driftskostnader er hovedårsaker til den positive resultatutviklingen, sier konsernsjef Elling Dybdal.

Tussa eier og drifter 22 vannkraftverk. Det er disse som er den største bidragsyteren til resultatet.