NVEs forslag til endringer systemforvaltningsforskriften kommer på et dårlig tidspunkt ifølge Energi Norge og fornybarnæringen. (Foto: Lyse)

Fornybarnæringen ber NVE utsette forslag om endringer i systemansvarsforskriften, som vil medføre økte rapporteringskrav fra nettselskapene. Hovedgrunnen er at tidspunktet for endringene er uheldig.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte tidligere denne våren ut et høringsforslag om endringer i forskrift for utøvelse av systemansvaret i kraftsystemet. Direktoratet foreslår blant annet å få på plass nye rapporteringskrav fra nettselskapene til systemansvarlig, ifølge en pressemelding fra Energi Norge.

Fornybarnæringen er i sine høringssvar til direktoratet kritiske til tidspunktet for gjennomføring av forslaget. Hovedgrunnene til dette er at Olje- og energidepartementet har bedt NVE om å nedsette et utvalg som blant annet skal beskrive en hensiktsmessig informasjonsdeling mellom aktørene i kraftsystemet. Samtidig kommer forslaget på et tidspunkt hvor ikrafttredelse av tredje energimarkedspakke i Norge har rykket nærmere.

– Situasjonen har endret seg siden NVE fremmet sitt forslag, og vi mener derfor at direktoratet ikke bør følge opp denne delen av høringsforslaget på nåværende tidspunkt. Rapporteringskravene bør heller inngå som et ledd i kommende regelverksprosesser hvor også kostnader og nytte analyseres, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Videre påpeker Sivertsgård at det er viktig at næringen ikke påføres tidkrevende prosesser nå, ettersom resultatet av disse likevel må justeres før de har rukket å tre i kraft.