Donghae-prosjektet utenforkysten av Sør-Korea kan bli verdens største i havvind. Foto: Equinor

Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.

Konsortiet starter nå utviklingen av en flytende vindpark på 200 MW som skal lokaliseres i nærheten av Donghae naturgassfelt som opereres av KNOC utenfor kysten av Ulsan i Sør-Korea, ifølge en pressemelding fra Equinor.

Konsortiet vil gjennomføre mulighetsstudie for vindparken, inkludert bruk av Donghae 1-plattformen som substasjon i en eventuell vindpark.

-Dersom vi lykkes med å realisere prosjektet, vil det flytende havvindprosjektet Donghae bli verdens største flytende havvindpark, over dobbelt så stort som Hywind Tampen-prosjektet på norsk sokkel, sier Stephen Bull, direktør for vindkraft og karbonfangst i Nye energiløsninger i Equinor.

Sør-Korea satser på en grunnleggende omlegging i energimiksen fra kjernekraft og kull til fornybar energi. Andelen av fornybar energi i kraftproduksjonen er beregnet å øke til 20 % innen 2030; noe som gir et mål på 49GW ny fornybar produksjonskapasitet innen 2030, der solceller står for 31GW og vindkraft 16GW.