Ved kraftvarmeverket Asnæsværket i Kalundborg i Danmark blir kull erstattet med miljøvennlig flis. Foto: Ørsted

Det danske kraftvarmeverket Asnæsværket er i prosess med å erstatte kull med flis. Etter planen settes en ny flisfyrt kjel i kommersiell drift på nyåret 2020.

Den nye blokk 6 i Asnæsværket, som ligger i Kalundborg, vil kunne levere 25 MW el og i alt 129 Megajoul/sekund prosessdamp, blant annet til forsyning av Novo Nordisk, som er verdens største insulinfabrikk, ifølge pressemelding fra det danske energiselskapet Ørsted.

I samspill mellom den store varmepumpen til Kalundborg Forsyning og elkjelen til Asnæsværket vil Kalundborg forsynes med grønn fjernvarme, som også på overordnet nivå er til støtte i dansk omstilling til klimavennlig strøm.