Når Statnett bygger nytt strømnett på Sørlandet blir det gamle revet og resirkulert. Det bidrar positivt i klimaregnskapet. Illustrasjonsfoto: Statnett

Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.

I alt rives 157 master og 55 kilometer med ledning. 1700 tonn stål og jern, og nesten 34 tonn med aluminium går til gjenvinning, ifølge en pressemelding fra Stena Recycling.

Det er Dalekovod som bygger den nye ledningen for Statnett, med kontrakt på gjenvinning av den gamle plassert hos Stena Recycling i Kristiansand. Resirkulering av nesten 34 tonn aluminium og 1.674 tonn stål gir en miljøbesparelse på henholdsvis 339,50 tonn CO2 fra aluminium og ca 1. 674 tonn CO2 fra stål.

Av annet materiale som blir gjenvunnet er trevirke og skrap, med en samlet klimagevinst på opp mot 70 tonn CO2.125 000 tonn betong blir oppbevart i deponi, og alt bidrar tilsammen positivt med 1800 tonn CO2.