SOLCELLER PÅ TAKET: Mange ønsker å gjøre boligen sin mer energieffektiv, men vet ikke helt hvor de skal starte. Samtidig er økonomi en stor barrière for mange. Foto: Huseierne

I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.

Potensialet for energi- og kostnadssparing i boligmassen er stort, og vil bli enda større i årene som kommer. I den forbindelse har Huseierne kartlagt hva medlemmene og befolkningen anser som viktige fordeler og ulemper knyttet til det å foreta energieffektiviserende tiltak i egen bolig, ifølge en pressemelding fra Huseierne.

Eksempler på slike tiltak kan være etterisolering, varmepumpe, solcelleanlegg, smarthusteknologi, smartlading av elbil etc. 

Oppsiktsvekkende er det at hele 72 prosent sier at det ikke spiller noen rolle hva de gjør, for nettselskapene vil uansett finne en måte å fakturere like mye på.

– Nettselskapene gjør nok klokt i å forsøke å sette kunden i sentrum og tenke på deres behov. Det er allerede varslet at nettleien vil øke med 30 prosent de nærmeste årene, så det er viktig å sørge for at vi ikke bygger mer nett enn nødvendig. Vi må sørge for at det grønne skiftet og overgangen til et elektrifisert samfunn ikke gjør at forbrukerne sitter igjen med hele regningen, sier Linda Ørstavik Öberg, energipolitisk rådgiver i Huseierne.

Mange forbrukere ønsker å gjøre smarte, miljøvennlige, bærekraftige og energisparende tiltak hjemme, men synes det er vanskelig å orientere seg i markedet. Teknologien der ute er kommet langt, men utbredelsen av smarthusteknologi og produksjon av fornybar energi er fortsatt i startgropen, ifølge Huseierne.

71 prosent av de spurte sier det er vanskelig og tidkrevende å sette seg inn i ulike løsninger og mulighetene de gir. 72 prosent oppgir at de og trenger råd og veiledning, og hele 78 prosent kjenner ikke til hvilke støtteordninger de kan bruke.

Samtidig er det slik at 85 prosent ønsker seg en mer energieffektiv bolig, og 81 prosent vil gjerne bidra til mindre miljøbelastning.