Med justert strategi vil Norfund satse mer på lokale strømløsninger, ifølge administrerende direktør Tellef Thorleifsson. Foto: Norfund

Norfund justerer sin strategiske innretning fram mot 2022. I tillegg til de tradisjonelt kjente satsingsområdene skal fondet intensivere innsatsen innen distribuerte energiløsninger.

Norfund, som er et statlig eid selskap etablert for å bidra til utvikling i fattige land gjennom bærekraftig satsing på privat næringsvirksomhet, får sine bevilgninger over statsbudsjettet. Fondet har for tiden en verdijustert egenkapital på ca. 28 milliarder kroner, og tilføres årlig nesten nye to milliarder kroner.

-Den nye innsatsen innebærer ingen dramatisk endring i vår strategiske innretning. Norfund skal fortsatt satse på storskala fornybar energi innen vann-, sol- og vindkraft. Forskjellen er at vi nå også skal ha større oppmerksomhet knyttet til off-grid-løsninger i strømløse lokalsamfunn, primært i Afrika, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

Kapitalbasen til Norfund gir god handlefrihet til å satse bredt på utviklingsprosjekter. Fram mot 2022 er det forventet at den gjennomsnittlige avkastningen på investert kapital skal være på fem prosent. De midlene dette frigjør i selskaper som Norfund har eierinteresser i resirkuleres til nye prosjekter.

-Siden Norfund ble etablert i 1997 er det investert direkte og indirekte i over 900 selskaper med til sammen mer enn 300 000 ansatte. Samlet har disse selskapene i 2018 betalt mer enn tretten milliarder kroner i skatt og avgifter til lokale myndigheter. Dette er en utvikling vi ytterligere søker å styrke med vår justerte strategiske innretning, sier Thorleifsson.

En viktig forutsetning for utvikling i en desentral samfunnsstruktur uten tilkobling til et overordnet strømnett er produksjon av ulike former for fornybar energi koblet til lokalt etablerte Micro-Grid- løsninger. Strømproduksjon fra sol, vind og vann inngår som en viktig del av dette.