Her gjøres Boguslav-prosjektområde i Ukraina klar for installasjon av norsk solteknologi. Anlegget får en kapasitet på 54 MW. Foto: Scatec Solar

Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.

Den norske stat garanterer for 145 millioner kroner av finansieringen til et nytt solkraftverk på 54 MW sør for hovedstaden Kiev. Totalt har GIEK stilt en milliard kroner i garantier for en rekke solprosjekter i Ukraina i 2019, ifølge en pressemelding fra Scantec Solar.

På sikt vil Ukraina fase ut sine gamle atomkraftverk, enkelte like gamle som Tsjernobyl. Det norske solkraftselskapet Scatec Solar bygger nå ny, ren energi i landet. Selskapet offentliggjorde i en børsmelding mandag at langsiktig lånefinansiering til anlegget i Boguslav er på plass. GIEK stiller 14,3 millioner Euro i lånegarantier til selskapet som skal bygge og eie solparken. Også den nederlandske utviklingsbanken FMO og europeiske Green for Growth Fund (GGF) bidrar til finansieringen.

– Ukraina jobber aktivt og målbevisst med sin Europa-tilpasning, blant annet for å komme nærmere EUs energistandarder. Da trengs flere, renere energikilder. Norske Scatec Solar har unik kompetanse på bygging og drift av solprosjekter, og har prosjekter i en rekke markeder i utlandet. Relasjonene mellom Norge, Ukraina og Europa er blitt enda sterkere gjennom denne avtalen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Ukraina er et krevende marked. Derfor har GIEK tatt i bruk en egen ordning for prosjekter med høy utviklingseffekt. Vi strekker oss langt for å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Ren energi er særlig høyt prioritert hos oss, sier administrerende direktør Wenche Nistad i GIEK.

Med dette prosjektet har Scantec Solar under utbygging 336 MW, og en ordrereserve på 69 MW i Ukraina, ifølge en børsmelding fra selskapet.