Med ferdigstillelse av linjen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal er sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket. Foto: Statnett

Sentralnettet i Vestre korridor er ytterligere styrket

Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
Fredag, 5 juli, 2019 - 17:47

Denne nyeste idriftsettelsen består av ledningen fra Ertsmyra til Fjotland, som er en helt nybygget 420kV ledning, en helt ny stasjon i Fjotland (Solhom), spenningsoppgradering av Honna stasjon og et nytt bryterfelt i Arendal stasjon. Dette styrker nettet i Vestre korridor ytterligere og legger til rette for sikker drift og høy utnyttelse av mellomlandsforbindelsene også i revisjonsperiodene, ifølge pressemelding fra Statnett.

Det er for tiden høyt tempo og tett mellom idriftsettelsene i Vestre korridor. I mai ble forbindelsen mellom Arendal og Honna stasjon, som er spenningsoppgradert, satt i drift på 420kV. Deretter ble fokus rettet mot forbindelsen fra Honna til Fjotland og Solhom, som ble satt i drift i slutten av mai.

I begynnelsen av april ble forbindelsen fra Saurdal til Ertsmyra satt i drift på 420kV og Vestre korridor fikk gjennomgående 420kV fra Sauda til Kristiansand. 

- Nå når dette arbeidet i Vestre korridor er blitt fullført, fjerner vi begrensninger i nettet i normalsituasjonen. Det betyr at vi har lagt til rette for høy utnyttelse av kapasiteten på kabelforbindelsene til Danmark og Nederland. Sentralnettet har også fått kapasitet nok til å koble til den nye kabelen til Tyskland (NordLink), som er planlagt til i 2020, sier prosjektleder Nils H. Sirnes i Statnett.

 Det som gjenstår før arbeidene i Vestre korridor er helt ferdig, er å ferdigstille ledningen som bygges mellom Sauda og Lysebotn, i tillegg til å fullføre gjenstående stasjonsprosjekter.

I Vestre korridor er 270 km eksisterende dupleksledning oppgradert til 420kV. Det blir bygget 250 km ny 420kV ledning og til sammen 8 nye stasjonsanlegg. Gjennom sommeren og høsten i fjor ble det gjennomført en rekke idriftsettelser i den sørlige og nordlige delen av Vestre korridor.  Vestre korridor er forventet ferdigstilt 2021/2022.

På forsiden nå

Britiske myndigheter har tildelt Equinor og SSE kontrakter for å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det vil gi investeringer på ca. 100 milliarder kroner.
Olje- og energidepartementet sier nei til tre småkraftprosjekter i Troms som NVE hadde godkjent.
Statsminister Erna Solberg sier til Energiteknikk at forslaget til nasjonal ramme for vindkraft akkurat nå ikke virker konfliktreduserende.
Naboene får ikke sove og går til politiet, men Statnett vil ikke stoppe arbeidene i kabeltunnelen mellom Smestad og Sogn i tidsrommet 23.00-01.00.
Da Vamma 12 ble åpnet onsdag, ba Hafslund E-CO-sjefen om lavere skatt for å kunne bygge flere lignende prosjekter. Ett av dem er Sarpefossen. Statsminister Erna Solberg kan ikke love noe.
Bjørn Thorud er av Solenergiforeningen hedret for sin mangeårige innsats for å fremme solenergi Norge.
Statnett har i statsråd fått konsesjon til en ny 420 kV kraftledning fra Lyse transformatorstasjon i Forsand kommune til en ny transformatorstasjon på Fagrafjell i Sandnes og Time kommuner.
Montører henger under helikoptre og reparerer høyspentlinjer mens spenningen er på, og sparer samfunnet for store summer.
NVE avslår søknaden om å bygge Skomeåni kraftverk i det vernede vassdraget Skomeåni i Bygland i Aust-Agder.
Ny batteriteknologi kan bidra til utfasing av kullprodusert elektrisitet på Svalbard.
Danske Ørsted planlegger installasjon av GEs Haliade-X 12 MW havvindmøller i to av sine amerikanske havvindparker.
Hjartdal kommune selger Hjartdal Elverk og sikrer innbyggerne lavere nettleie.
Energi Norge mener satsingen på havvindteknologi bør skje uten dyre støtteordninger som rammer strømkundene.
Statnett har mottatt søknader om 650 MW nytt forbruk i Bergensregionen, det meste fra petroleumsnæringen. Nå må de bygge mer nett.
Reguleringseksperter i NVE er en så robust gruppe at de tåler å høre at det de holder på med ikke er det viktigste, tror statsminister Erna Solberg.
ABB har inngått avtale med Skagerak Nett om leveranse av Tørdal transformatorstasjon i Telemark.
Isolasjonen i masseimpregnerte sjøkabler tåler muligens høyere temperaturer enn tidligere antatt. Fremtidige sjøkabler kan i så fall belastes hardere, og det betyr vesentlig økt overføringsevne.
FoU-prosjektet om sjøkablers tålegrense kan bidra til at de eksisterende kablene kan kjøres hardere, men kun i korte perioder, ifølge Statnett.
Med en samlet installert kapasitet på 110 MW.
Det er blitt overført flere hundre millioner kroner fra Jacobsen Elektro til andre søsterselskap i konsernet Jacobsen Elektro Holdning AS. Dette er hovedårsaken til at den tradisjonsrike elektrobedriften er truet av konkurs.
Norge kan lære av Storbritannia, mener Equinor.
Søndag 15. september, fra midnatt til midnatt, ble det første døgnet noensinne med dansk overskudd av vindkraft time for time.
BKK har i år måtte brukte flere hundre tusen kroner på å fly ut minigravemaskiner med helikopter for å rydde opp etter ekstrem nedbør.