Med ferdigstillelse av linjen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal er sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket. Foto: Statnett

Sentralnettet i Vestre korridor er ytterligere styrket

Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.
Fredag, 5 juli, 2019 - 17:47

Denne nyeste idriftsettelsen består av ledningen fra Ertsmyra til Fjotland, som er en helt nybygget 420kV ledning, en helt ny stasjon i Fjotland (Solhom), spenningsoppgradering av Honna stasjon og et nytt bryterfelt i Arendal stasjon. Dette styrker nettet i Vestre korridor ytterligere og legger til rette for sikker drift og høy utnyttelse av mellomlandsforbindelsene også i revisjonsperiodene, ifølge pressemelding fra Statnett.

Det er for tiden høyt tempo og tett mellom idriftsettelsene i Vestre korridor. I mai ble forbindelsen mellom Arendal og Honna stasjon, som er spenningsoppgradert, satt i drift på 420kV. Deretter ble fokus rettet mot forbindelsen fra Honna til Fjotland og Solhom, som ble satt i drift i slutten av mai.

I begynnelsen av april ble forbindelsen fra Saurdal til Ertsmyra satt i drift på 420kV og Vestre korridor fikk gjennomgående 420kV fra Sauda til Kristiansand. 

- Nå når dette arbeidet i Vestre korridor er blitt fullført, fjerner vi begrensninger i nettet i normalsituasjonen. Det betyr at vi har lagt til rette for høy utnyttelse av kapasiteten på kabelforbindelsene til Danmark og Nederland. Sentralnettet har også fått kapasitet nok til å koble til den nye kabelen til Tyskland (NordLink), som er planlagt til i 2020, sier prosjektleder Nils H. Sirnes i Statnett.

 Det som gjenstår før arbeidene i Vestre korridor er helt ferdig, er å ferdigstille ledningen som bygges mellom Sauda og Lysebotn, i tillegg til å fullføre gjenstående stasjonsprosjekter.

I Vestre korridor er 270 km eksisterende dupleksledning oppgradert til 420kV. Det blir bygget 250 km ny 420kV ledning og til sammen 8 nye stasjonsanlegg. Gjennom sommeren og høsten i fjor ble det gjennomført en rekke idriftsettelser i den sørlige og nordlige delen av Vestre korridor.  Vestre korridor er forventet ferdigstilt 2021/2022.

På forsiden nå

Norsk vannkraft i 2019:
I 2019 planlegger de seks største offentlig eide vannkraftprodusentene å investere mellom to og tre milliarder kroner. Mye går til oppgradering av dammer.
Med Empire Wind-prosjektet vil Equinor levere 816 MW fornybar energi til forbrukerne i New York.
Markedsaktiviteter og høyere kraftproduksjon løftet kvartalsresultatet i Statkraft. Oppnådde historisk godt driftsresultat i første halvår.
Sammen satser Equinor, Korea National Oil Corporation (KNOC) og det koreanske kraftselskapet Korea East-West Power (EWP) på å bygge verdens største havvindprosjekt utenfor Sør-Korea.
Dyrt vedlikehold for å unngå børstebranner kan bli en saga blott for kraftprodusentene. Om et år kommer de nye NVE-reglene som er tilpasset ny generatorteknologi.
20 kommuner og kommunale virksomheter på Østlandsområdet har slått seg sammen i det som er en av landets største kommunale energiavtaler.
Statkraft kjøper 330 GWh fornybar energi fra solparken Bargas i Toledo i Spania.
I Nye Nedre Fiskumfoss skal laksen klare å komme seg helskinnet gjennom turbinskovlene. NTEs største kraftprosjekt på tre tiår har et bemerkelsesverdig lavt konfliktnivå.
Av Statnett har GE Renewable Energy (GE) fått i oppdrag å oppgradere SVC-anleggene ved transformatorstasjonene på Rød i Telemark og i Verdal i Trøndelag.
Kraftprisene falt med 30-32 prosent fra første til andre kvartal i 2019.
I 2018 var leveringspåliteligheten i det norske kraftsystemet 99,983 prosent. Dette fremgår av den årlige rapporteringen fra NVE.
Strømforbruk tilsvarende 35 millioner europeiske husstander kan reduseres med spareteknologi fra Bane NOR.
Med norsk solteknologi fra Scantec Solar satser Ukraina på å redusere bruken av kull og kjernekraft. Den norske stat og GIEK stiller opp med finansgarantier.
Siste transport med tre turbinblader til Hitra 2 vindpark gikk natt til i dag.
Energiteknikk avvikler sommerferie i juli, og har noe lavere aktivitetsnivå på nettsiden enn ellers i året.
I en undersøkelse gjennomført av Huseierne svarer hele 72 prosent at energieffektiviserende tiltak i hjemme ikke er noen vits. Nettselskapene vil uansett finne nye måter å kreve inn penger på.
Svenskene vil ofre 1,5 TWh for et bedre vannmiljø. Småkraften frykter produksjonskutt på 11,7 prosent og riving av kraftverk.
Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juni 2018 til juni 2019.
Oslo Havn og Hafslund E-CO ønsker å etablere et felles selskap for å gjøre havna utslippsfri.
ABB har vunnet ordrer verdt mer enn 140 millioner dollar fra den sveitsisk togprodusenten Stadler, inkludert 27 regionale tog til Norske Tog (NT).
Statnett bygger ny kraftledning på Sørlandet. Det gamle blir revet og resirkulert. Det gir en klimagevinst på 1800 tonn C02.
Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag?