Med ferdigstillelse av linjen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal er sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket. Foto: Statnett

Torsdag satte Statnett i drift ledningen mellom Ertsmyra ved Tonstad og Fjotland ved Arendal. Nå er forbindelsen komplett og sentralnettet i Vestre korridor ytterligere styrket.

Denne nyeste idriftsettelsen består av ledningen fra Ertsmyra til Fjotland, som er en helt nybygget 420kV ledning, en helt ny stasjon i Fjotland (Solhom), spenningsoppgradering av Honna stasjon og et nytt bryterfelt i Arendal stasjon. Dette styrker nettet i Vestre korridor ytterligere og legger til rette for sikker drift og høy utnyttelse av mellomlandsforbindelsene også i revisjonsperiodene, ifølge pressemelding fra Statnett.

Det er for tiden høyt tempo og tett mellom idriftsettelsene i Vestre korridor. I mai ble forbindelsen mellom Arendal og Honna stasjon, som er spenningsoppgradert, satt i drift på 420kV. Deretter ble fokus rettet mot forbindelsen fra Honna til Fjotland og Solhom, som ble satt i drift i slutten av mai.

I begynnelsen av april ble forbindelsen fra Saurdal til Ertsmyra satt i drift på 420kV og Vestre korridor fikk gjennomgående 420kV fra Sauda til Kristiansand. 

– Nå når dette arbeidet i Vestre korridor er blitt fullført, fjerner vi begrensninger i nettet i normalsituasjonen. Det betyr at vi har lagt til rette for høy utnyttelse av kapasiteten på kabelforbindelsene til Danmark og Nederland. Sentralnettet har også fått kapasitet nok til å koble til den nye kabelen til Tyskland (NordLink), som er planlagt til i 2020, sier prosjektleder Nils H. Sirnes i Statnett.

 Det som gjenstår før arbeidene i Vestre korridor er helt ferdig, er å ferdigstille ledningen som bygges mellom Sauda og Lysebotn, i tillegg til å fullføre gjenstående stasjonsprosjekter.

I Vestre korridor er 270 km eksisterende dupleksledning oppgradert til 420kV. Det blir bygget 250 km ny 420kV ledning og til sammen 8 nye stasjonsanlegg. Gjennom sommeren og høsten i fjor ble det gjennomført en rekke idriftsettelser i den sørlige og nordlige delen av Vestre korridor.  Vestre korridor er forventet ferdigstilt 2021/2022.