Komplett batteripakke levert av Kverneland Energi til pilotprosjekt. Systemet er installert på Ims i Sandnes i Riogaland. Foto: Lyse

Lyse har koblet batteri som spenningsstøtte i strømnettet. Dette er et pilotprosjekt for å teste om batterier egner seg som spenningsstøtte i lavspentnettet.

På Ims i Sandnes i Rogaland er batterisystemet innstallert på et lite 230V luftnett med periodevis lav spenning. Systemet består av et utendørs batteriskap med fire batterimoduler, tre invertere og en overgangstransformator. Batteriet kan lagre 19,6 kWh og har installert effekt på 9,9 kW. Det er Kverneland Energi som har levert komplett batteripakke, ifølge en pressemelding fra Lyse.

Batteriet er koblet til luftlinjen via et tilkoblingsskap. I skapet er det installert en automatisk strømmåler for å kontrollere energiflyten inn og ut av nettet, og en Elspec-måler. Elspec-måleren gir detaljerte målinger som skal brukes til å analysere spenningskvaliteten og evaluere virkningen av systemet.

 – I pilotprosjektet skal det testes hvilke spenningsgrenser som er optimale i forhold til lasten i nettet. Hensikten er å vurdere kost-nytte både som midlertidig og permanent utbedringstiltak, og evaluere virkningen av teknologien, forteller prosjektingeniør Aina R. D. Serigstad i Lyse Elnett.