Varaordfører Tor Melvold i Trøgstad kommune og administrerende direktør Kristin Lian i Hafslund Nett etter signering av avtalen om at Hafslund Nett overtar Trøgstad Elverk. Foto: Hafslund Nett

Trøgstad kommune selger sine aksjer Trøgstad Elverk til Hafslund Nett.

Før transaksjonen eide Trøgstad kommune 51 prosent og Hafslund Nett AS 49 prosent av aksjene i Trøgstad Elverk AS.

– Vi i Hafslund Nett er svært glade for at Trøgstad kommune har valgt å selge sine aksjer i Trøgstad Elverk til oss. Nå blir Trøgstad Elverk fullt ut integrert i Hafslund Nett, sier administrerende direktør i Hafslund Nett, Kristin Lian.

Dagens Hafslund Nett består av over 30 tidligere kommunalt eide nettselskaper. For Hafslund Nett betyr det, som 100 prosent eier, at selskapet kan sikre lønnsomhet i oppgraderinger, som igjen sikrer forsyningssikkerheten og styrker nettet, ifølge en pressemelding fra Hafslund Nett.

– Som følge av salget av vår aksjepost vil våre innbyggere få Hafslund Netts tariffer, og dermed en vesentlig lavere nettleie. Det betyr at husstandene i snitt vil få redusert nettleien med 2500 kroner i året, sier varaordfører i Trøgstad kommune, Tor Melvold.