I den felles ordningen med elsertifikater mellom Norge og Sverige er det ved utgangen av 2. kvartal 2019 satt i drift og godkjent 29,1 TWh.

Av dette er 20,6 TWh bygget i Sverige og 8,5 TWh i Norge, som er status ved utgangen av 2. kvartal 2019. Det produserte volumet inngår i målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i elkraftsystemet innen utgangen av 2020, ifølge en pressemelding fra NVE.

Totalt er 21,7 TWh under bygging per juli 2019, hvorav 10,8 TWh i Sverige og 10,9 TWh i Norge. Utover dette er 0,6 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per juli 2019.