I den årlige kåringen av landets mest innovative virksomheter plasserer Agder Energi-konsernet seg på en tredjeplass, her illustrert med hovedkontoret i Kristiansand. Foto: Agder Energi

I en kåring blant landets mest innovative virksomheter plasserer Agder Energi-konsernet seg på tredjeplass.

Det er Innovasjonsmagasinet som hvert år kårer de 25 mest innovative virksomhetene her i landet. Agder Energi er det eneste energiselskapet som er med på listen, og tredjeplassen er en forbedring på 11 plasser sammenlignet med tilsvarende kåring i 2018, ifølge en pressemelding fra Agder Energi.

I juryens begrunnelse blir blant annet konsernets engasjementer i Tyskland fremhevet, som nå har passert et nivå på mer enn en milliard kroner. Og videre: Konsernet har lenge vært en innovativ kraft i energisektoren, og fremstår som en av de ledende på veien mot det grønne skiftet. Under ledelsen til konsernsjef Tom Nysted og hans team fremstår Agder Energi med betydelig endringskraft.

Dette en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Innovasjon har gjennom de siste årene vært et prioritert satsingsområde for konsernet, og vi arbeider kontinuerlig for å utvikle nye energiløsninger og forretningsmodeller som kan bidra til å møte morgendagens utfordringer, sier konsernsjef Tom Nysted i en kommentar til pallplassen i kåringen.