klemetsrud
Fortum Oslo Varmes avfallsanlegg på Klemetsrud sørøst i Oslo.

Med signerte leveringsavtaler på 300 GWh fjernvarme har Fortum Oslo Varme nådd sitt ambisiøse 2020-mål for nye fjernvarmeavtaler – åtte måneder før planlagt.

Når alle byggene bak de signerte avtalene er koblet til nettet, vil selskapet ha tilgjengelig 2 TWh fjernvarme. Volumet tilsvarer varme og dusjvann til en tredjedel av dem som hver dag befinner seg i hovedstaden, ifølge en pressemelding fra Fortum Oslo Varme.

Fjernvarmen som produseres i Oslo er hovedsakelig basert på byens egen spillvarme. Den kommer fra avfallsforbrenning av restavfall som ikke kan deponeres eller gjenvinnes videre, fra varmepumper i byens kloakkanlegg eller fra byens datasentraler. Når nye kunder knyttes til nettet, blir i hovedsak oljefyring og elektrisitet erstattet som oppvarmingskilde.

-Målet om å nå 300 GWh innen 2020 var svært ambisiøst. Det ligger et langsiktig, strategisk arbeid bak satsingen og resultatene. Uten fjernvarme ville strømnettet i byen bli overbelastet.  I stedet frigjøres kapasitet i nettet, som kan brukes til elektrifisering av for eksempel bilparken, sier Fredrik Dahl-Paulsen, leder av salgsavdelingen i Fortum Oslo Varme.