Tidligere Europa-direktør i Statnett, Bente Hagem, er utpekt til nasjonal ekspert i EU-kommisjonen. Foto: Statnett

Tidligere Europa-direktør i Statnett og styreleder i Entso-E, Bente Hagem, er utpekt til nasjonal ekspert i EU-kommisjonen fra 1. oktober 2019.

Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet til å ha nasjonale eksperter i Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs byråer i Europa, på lik linje med EUs medlemsland. En nasjonal ekspert er en person som er utlånt fra nasjonale forvaltninger til EUs institusjoner for en avgrenset periode på inntil fire år, ifølge en pressemelding fra Statnett.

Bente Hagem er utlånt til rollen som nasjonal ekspert fra Statnett. Hun var inntil 1. juli 2019 Europadirektør i Statnett og styreleder i ENTSO-E, den europeiske sammenslutningen av systemoperatører.