Det er de rikeste familiene her i landet som eier flest elbiler, fremgår det av en analyse utført av SSB. Illustrasjonsfoto: AutoArena

De rikeste eier flest elbiler

I 2018 var antall elbiler her i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
Torsdag, 15 august, 2019 - 14:11

Dette fremgår av en analyse SSB har gjort av elbileiernes sosiale profil. Det er femten ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene sammenlignet med husholdninger med lav inntekt.

Med utgangspunkt i 2018 viser analysen at 166 000 av elbilene var eid av privatpersoner, 29 000 var knyttet til eierskap i ulike virksomheter, der 17 000 av disse var eid av leasing- eller bilutleieselskap.

Bare rundt seks prosent av familiene eier minst en elbil. To av tre av disse familiene har både elbil og diesel- eller elbil, mens 9000 har to eller flere. De typiske eierne av elbiler er par med barn. I 2018 levde seks av ti elbileiere i denne familietypen.

Elbilkjøperne var i 2018 favorisert med 4,2 milliarder kroner fordelt på fritak for merverdiavgift, engangsavgift og redusert årsavgift. Dette er drøyt en milliard kroner mer enn Finansdepartementet estimerte for dette året.

Av 2,6 millioner familier har 35 prosent ingen elbil, ifølge analysen fra SSB. 43 Prosent eier en bil, 17 prosent to biler og fem prosent har minst tre biler. Andelen som eier bil varierer mellom familietypene. 90 prosent av par med barn har bil, mens 70 prosent av enslige med barn er bileiere. Den eneste gruppen der flertallet ikke eier bil, er enslige uten barn. I denne gruppen er bare 43 prosent bileiere.

På forsiden nå

Statkraft vurderer å bygge elektrolyse-anlegg, og tror potensialet kan være stort.
For å motivere til å utnytte fleksibiliteten i kraftsystemet.
Etterspørselen etter komposittmaster er fortsatt lav, men et forbud mot kreosotstolper kan øke interessen, også på lavere spenningsnivåer. 
I uke 3 var kraftprisene halvparten så lave som tilsvarende uke i fjor. Tilsiget i kraftmagasinene var 1,7 TWh. Det er 208 prosent av normalen for uka.
Arbeiderpartiet fremmer forslag på Stortinget for å stoppe byggingen av NorthConnect.
Kanonaden, AF Gruppens svenske datterselskap, skal prosjektere og bygge veier, fundament og strømnett for Vindpark Åby-Alebo i Sør-Sverige.
Dette er saker Frp har blinket seg ut, ifølge Sylvi Listhaug (Frp).
Norwea er positiv til naturressursskatt, men avventende til spesifikke areal- og miljøavgifter.
Statnett skal bedre kapasiteten i nettet på Nordmøre og i Romsdal.
Styrene i Flesberg Elektrisitetsverk AS og Rollag Elektrisitetsverk AS har blitt enige om å foreslå for sine eiere å slå sammen virksomhetene i de to selskapene.
Og maksimal turbinhøyde.
Sveitsiske B Capital Partner AG kjøper 36 prosent av småkraftselskapet Bekk og Strøm AS (BoS).
Både Miljødirektoratet og Skattedirektoratet støtter Sanderud-utvalgets allerede forkastede forslag om at småkraften bør betale grunnrenteskatt.
- Vi har som ambisjon å være vaktbikkje og pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse for betydningen av elsikkerhet.
Det ble en kort gjesteopptreden for Sylvi Listhaug (Frp) som olje- og energiminister. Fra tiltredelsen 18. desember til i dag har det gått litt i overkant av en måned.
NVE avviser Statnetts klage om at Dagmar-stormåret 2011 må være med i beregningen av KILE-norm.
Redusert nettleie for hydrogenproduksjon kan realisere flere småkraftverk.
Sammenligner med den store motstanden mot skip med trekantede seil.
Norges Fiskarlag vil ha en nasjonal ramme for bruk av havarealene for å hindre konflikt mellom havvind og fiske.
Kablene utløser nye energiprosjekter i Norge, understreket statsminister Erna Solberg (H) i NorthConnect-debatt.
Fornybarselskapet Green Investment Group (GIG) har inngått langsiktige avtaler om kraftleveranse fra de planlagte vindparkene i Tysvær og Buheii til industriselskapet Eramet Norway.