Det er de rikeste familiene her i landet som eier flest elbiler, fremgår det av en analyse utført av SSB. Illustrasjonsfoto: AutoArena

De rikeste eier flest elbiler

I 2018 var antall elbiler her i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.
Torsdag, 15 august, 2019 - 14:11

Dette fremgår av en analyse SSB har gjort av elbileiernes sosiale profil. Det er femten ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene sammenlignet med husholdninger med lav inntekt.

Med utgangspunkt i 2018 viser analysen at 166 000 av elbilene var eid av privatpersoner, 29 000 var knyttet til eierskap i ulike virksomheter, der 17 000 av disse var eid av leasing- eller bilutleieselskap.

Bare rundt seks prosent av familiene eier minst en elbil. To av tre av disse familiene har både elbil og diesel- eller elbil, mens 9000 har to eller flere. De typiske eierne av elbiler er par med barn. I 2018 levde seks av ti elbileiere i denne familietypen.

Elbilkjøperne var i 2018 favorisert med 4,2 milliarder kroner fordelt på fritak for merverdiavgift, engangsavgift og redusert årsavgift. Dette er drøyt en milliard kroner mer enn Finansdepartementet estimerte for dette året.

Av 2,6 millioner familier har 35 prosent ingen elbil, ifølge analysen fra SSB. 43 Prosent eier en bil, 17 prosent to biler og fem prosent har minst tre biler. Andelen som eier bil varierer mellom familietypene. 90 prosent av par med barn har bil, mens 70 prosent av enslige med barn er bileiere. Den eneste gruppen der flertallet ikke eier bil, er enslige uten barn. I denne gruppen er bare 43 prosent bileiere.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.