elbil lading

I 2018 var antall elbiler her i landet på rask vei mot 200 000. Hver sjette av de rikeste husstandene eier en elbil.

Dette fremgår av en analyse SSB har gjort av elbileiernes sosiale profil. Det er femten ganger flere elbiler per voksen i de rikeste husholdningene sammenlignet med husholdninger med lav inntekt.

Med utgangspunkt i 2018 viser analysen at 166 000 av elbilene var eid av privatpersoner, 29 000 var knyttet til eierskap i ulike virksomheter, der 17 000 av disse var eid av leasing- eller bilutleieselskap.

Bare rundt seks prosent av familiene eier minst en elbil. To av tre av disse familiene har både elbil og diesel- eller elbil, mens 9000 har to eller flere. De typiske eierne av elbiler er par med barn. I 2018 levde seks av ti elbileiere i denne familietypen.

Elbilkjøperne var i 2018 favorisert med 4,2 milliarder kroner fordelt på fritak for merverdiavgift, engangsavgift og redusert årsavgift. Dette er drøyt en milliard kroner mer enn Finansdepartementet estimerte for dette året.

Av 2,6 millioner familier har 35 prosent ingen elbil, ifølge analysen fra SSB. 43 Prosent eier en bil, 17 prosent to biler og fem prosent har minst tre biler. Andelen som eier bil varierer mellom familietypene. 90 prosent av par med barn har bil, mens 70 prosent av enslige med barn er bileiere. Den eneste gruppen der flertallet ikke eier bil, er enslige uten barn. I denne gruppen er bare 43 prosent bileiere.