Vannkraftproduksjon, her illustrert med kraftverket til Akershus Energi på Rånåsfoss ved Glomma i Sørum kommune i Akershus, er den økonomiske bærebjelken i konsernet. Foto: Akershus Energi

I første halvår oppnådde Akershus Energi et resultat på 113 millioner kroner etter skatt. Dette er 23 millioner kroner mer enn tilsvarende periode i 2018.

Dette er det beste halvårsresultatet i konsernet på 10 år. Driftsinntektene i første halvår nådde 575 millioner kroner (2018: 492 millioner kroner) og det ble gjennomført investeringer for 112 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Akershus Energi.

Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i første halvår på henholdsvis 1179 GWh og 111 GWh, mot 1150 GWh og 114 GWh sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Akershus Energi har som ambisjon å vokse ytterligere i vannkraft, spesielt innen store- og mellomstore vannkraftinvesteringer. Det arbeides med å finne gode industrielle løsninger i vassdrag hvor konsernet har anlegg, for å optimalisere drift og hente ut synergier.

Konsernet har definert vind som et strategisk satsingsområde, og ser muligheter for å gjøre lønnsomme investeringer sammen med partnere allerede i 2019 – enten i eksisterende vindparker eller prosjekter som er utbyggingsklare.

-Selv om det vesentligste av resultatøkningen i første halvår skyldes en betydelig økning i kraftprisen, gjenspeiler det også en meget god økonomisk utvikling i konsernet, sier konsernsjef Eskild Lunde Jensen.