Vannkraft er bærebjelken i virksomheten til Østfold Energi, her illustrert med Ørje vannkraftverk og sluser. Foto: Østfold Energi

Det beste resultatet siden 2011

Østfold Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 113 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.
Tirsdag, 27 august, 2019 - 10:24

Stigende kraftpriser, god produksjon og høy tilgjengelighet bidro til at omsetningen steg med 11 prosent, målt mot samme periode i 2018. Det er ikke oppnådd tilsvarende gode resultater siden 2011, ifølge en pressemelding fra Østfold Energi.

Driftskostnadene i konsernet har stabilisert seg på et lavere nivå og finanskostnadene er på nedadgående kurve. Resultater fra tilknyttede selskaper bidro til den positive resultatutviklingen. Driftsinntektene nådde 382 millioner kroner og driftsresultatet endte på 253 millioner kroner i første halvår.

Vannkraftverkene i Østfold Energi produserte i første halvår 1 047 GWh. Dette er 47 GWh lavere enn i 2018. Innen vindkraft er prosjektutviklingen knyttet til 50 prosent eierandel i Zephyr. Konsernets operative vindkraftproduksjon foregår nå i Kvalheim Kraft, som eier og driver Mehuken vindpark, som i første halvår sto for en produksjon på 34,2 GWh. Innen forretningsområdet fjernvarme ble det produsert 29,3 GWh i årets første seks måneder.

Østfold Energi satser offensivt på forretningsutvikling, og det arbeides blant annet med 11 aktive testprosjekter som alle kan bli til egne forretningsområder dersom målene oppnås. Ambisjonen er 100 millioner kroner i ny omsetning innen utgangen av 2025.

Østfold Energi eies av Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

På forsiden nå

Frykter at Statnett skal ta foten av gasspedalen i en situasjon med effektmangel, slik at Nyhamna-anlegget, fergerederier og fiskeoppdrettere blir stående uten strøm.
Jacobsen Elektro er ett skritt nærmere konkurs. Det er klart etter at en av kreditorene har sendt en konkursbegjæring til Drammen tingrett. Kravet skal behandles 16. oktober.
Tingretten har gitt staten fullt medhold i at Nei til EU ikke har rettslig interesse, og avvist at grunnloven er brutt. Nå anker Nei til EU.
Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å bygge havvindparken Hywind Tampen. Prisen blir snaut 5 milliarder kroner.
Ekspedisjonssjef Andreas Hilding Eriksen ble av Kongen i Statsråd fredag utnevnt til ny departementsråd i Olje- og energidepartementet.
En rekke land er blitt enige om å tillate eksport av CO2 for lagringsformål under den såkalte «Londonprotokollen».
Skal forhandle med Mørenett og Sogn og Fjordane Energi (SFE).
Flere hundre småkraftverk går mot konkurs eller styrt avvikling dersom Sanderud-utvalget får gjennomslag, ifølge Småkraftforeninga.
Etterlyser en tydelig nasjonal styring av vindkraftutbyggingen.
Den norske fornybarnæringen vokste med 71 prosent i 2018. Årsaken er særlig en kraftig vekst innenfor landbasert vindkraft.
Statnett tildelte torsdag kontrakter for rundt 330 millioner kroner for bygging av nye Fagrafjell transformatorstasjon på grensen mellom Time og Sandnes kommuner i Rogaland.
Omdømmet til kraftnæringen er i positiv utvikling. Det viser Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019.
Kraftriket har etter en prosess med 36 søkere ansatt forlagsmannen Anders Kvamme som ny direktør.
– Det er umulig for oss som har et globalt marked å prioritere én turbin her borte i nord, sier Ben Bjørke i Siemens.
Norwea er kritisk til å nekte kommuner å bygge havvind nært land, utenfor utpekte områder.
Billigere CO2-pris bidrar til å gi lavere strømpriser i Norden i 2020.
Helgeland Krafts konserndirektør for nett, Frode Valla, går over i ny stilling som direktør for forretningsutvikling.
NVE varsler at de vil avvise Eidsiva Netts søknad om å omklassifisere utenlandsforbindelsen mellom Minne og Charlottenberg til regionalnett.
Ved å å oppgradere Hjertevann kraftverk og bygge Røvatn kraftverk.
– Det er sjokkerende at KrF, som lovet en storsatsning på å fase ut kull i utviklingsland, i stedet kutter energibistanden og overføringene til Norfund, sier Zero-leder Marius Holm.
Energi-bransjeorganisasjonene har ikke funnet noen store overraskelser i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Har signert avtale om etablering av mellomlager for CO2 på Kneppeskjæret i Sydhavna.
Innen 2030 har regjeringen som mål å realisere 10 TWh energisparing i bygg, men det halter i handlingsplanen for måloppnåelse, mener Nelfo.