Vannkraft er bærebjelken i virksomheten til Østfold Energi, her illustrert med Ørje vannkraftverk og sluser. Foto: Østfold Energi

Det beste resultatet siden 2011

Østfold Energi oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 113 millioner kroner, mot 68 millioner kroner i tilsvarende periode i 2018.
Tirsdag, 27 august, 2019 - 10:24

Stigende kraftpriser, god produksjon og høy tilgjengelighet bidro til at omsetningen steg med 11 prosent, målt mot samme periode i 2018. Det er ikke oppnådd tilsvarende gode resultater siden 2011, ifølge en pressemelding fra Østfold Energi.

Driftskostnadene i konsernet har stabilisert seg på et lavere nivå og finanskostnadene er på nedadgående kurve. Resultater fra tilknyttede selskaper bidro til den positive resultatutviklingen. Driftsinntektene nådde 382 millioner kroner og driftsresultatet endte på 253 millioner kroner i første halvår.

Vannkraftverkene i Østfold Energi produserte i første halvår 1 047 GWh. Dette er 47 GWh lavere enn i 2018. Innen vindkraft er prosjektutviklingen knyttet til 50 prosent eierandel i Zephyr. Konsernets operative vindkraftproduksjon foregår nå i Kvalheim Kraft, som eier og driver Mehuken vindpark, som i første halvår sto for en produksjon på 34,2 GWh. Innen forretningsområdet fjernvarme ble det produsert 29,3 GWh i årets første seks måneder.

Østfold Energi satser offensivt på forretningsutvikling, og det arbeides blant annet med 11 aktive testprosjekter som alle kan bli til egne forretningsområder dersom målene oppnås. Ambisjonen er 100 millioner kroner i ny omsetning innen utgangen av 2025.

Østfold Energi eies av Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner.

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.