Elklagenemda har gitt Ymber medhold i å stenge strømmen hos kunde som nektet å installerere AMS-måler. Illustrasjonsfoto: Lyse

Da kunden etter AMS-nekt fikk varsel om stenging av strømmen fra Ymber ble vedtaket anket til Elklagenemnda. Der fikk selskapet medhold.

Nettkunden hadde i over et år motsatt seg at den gamle strømmåleren ble byttet ut med ny AMS-måler. Til slutt så ikke Ymber annen utvei enn å sende brev til nettkunden med varsel om frakobling, ifølge nyhetsbrev fra Distriktsenergi.

Kunden anket vedtaket til Elklagenemnda. Der var det imidlertid ingen støtte å få. En enstemmig nemd avviste klagen. Ikke nok med det. De støttet Ymber i beslutningen om å varsle avstenging av strømmen. Vedtaket kan du lese her.

Før saken kom så langt som til Elklagenemda hadde Ymber virkelig lagt seg i selen for å komme kunden i møte, blant annet ved å åpne for at nettkunden selv kunne velge om den nye måleren skulle være med eller uten kommunikasjonsmodul. Det nyttet lite. Kunden sto på sitt og henviste til helseplager i forbindelse med installasjon av AMS-måler på en familieeide hytte.

I sitt vedtak legger Elklagenemda vekt på at Ymber har strukket seg langt for å komme kundens bekymringer i møte. I realiteten er alle klagerens innsigelser knyttet til stråling og personvern tatt behørig hensyn til.

Det hører med til historien at nettkunden etter vedtaket i Elklagenemda tok kontakt med Ymber for å få installert AMS-måler. Den er nå på plass.