stav
Konsernsjef Christian Stav i NTE. Foto: NTE

I første halvår oppnådde NTE et resultat på 967 millioner kroner, mot 135 millioner kroner samme periode i fjor.

En vesentlig årsak til det gode resultatet er engangseffekt ved etablering av felles trøndersk nettkonsern med TrønderEnergi, som ga en regnskapsmessig effekt på 670 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra NTE.

NTE leverer nå strøm til nærmere 76 000 privatkunder, bedrifter og offentlige virksomheter, og energiproduksjonen i første halvår nådde 2 035 GWh, mot 1 707 GWh sammenlignet med samme periode i fjor.

-Første halvår har vært preget av betydelig vekst og utvikling for konsernet. Blant annet er arbeidet med ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss igangsatt. Dette er en investering på en milliard kroner, og som, når den står ferdig, årlig vil produsere ren, fornybar energi til 50 000 trøndere, sier konsernsjef Christian Stav.