Til tross for nedgang på flere virksomhetsområder i første halvår, varsler Tafjord at det ligger an til et godt årsresultat. Bildet viser vakre Tafjordfjellene. Foto: Tafjord

I første halvår oppnådde Tafjord et resultat etter skatt på 81 millioner kroner, fem millioner kroner mindre sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Halvårsregnskapet viser et driftsresultat på 154 millioner kroner, som er en nedgang på 45 millioner kroner sammenlignet med første halvår 2018, ifølge en pressemelding fra Tafjord.

I første halvår har det vært nedgang på flere av virksomhetsområdene til Tafjord. Revisjon av konsernets største kraftstasjon, Tafjord 4, som har gitt lavere vannkraftproduksjon, anføres som den vesentligste årsaken til nedgangen.

Gevinst ved salg av vindkraftprosjektene i Svelgen Kraft Holdning AS, der Tafjord eier 34%, løfter resultatet for første halvår med 14 mill. kr.

– Vi forventer ellers et godt resultat for 2019. Etterspørselen etter fiberbasert bredbånd er stor, og vi har hatt en betydelig vekst de siste årene. Vi har også godt tilsig av vann og kraftprisene har så langt i år vært høye. Selv om prisene forventes å bli noe lavere i andre halvår, ligger vi an til et godt årsresultat, sier konsernsjef Erik Espeset i Tafjord.