I 2. kvartal styrket Fjordkraft sin posisjon, blant annet med vekst i antall kunder i strøm- og mobilmarkedet. Foto: Fjordkraft

Fjordkraft Holding ASA fikk et underliggende driftsresultat på 98,4 millioner kroner 2. kvartal 2019, en økning på 26 prosent fra samme periode i 2018.

Underliggende driftsinntekter i 2. kvartal økte med 13 prosent fra 242 millioner kroner i 2018 til 274 millioner kroner i 2019, ifølge en pressemelding fra Fjordkraft.

– Høyere temperaturer påvirker forbruket hos kundene, men solgt volum er likevel stabilt år over år grunnet organisk kundevekst, sier Rolf Barmen i Fjordkraft Holdning ASA.

Veksten i kvartalet samlet for privat- og bedriftssegmentet var 911 strømleveranser.

Fjordkraft AS kjøpte 1. juli 100 prosent av aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm AS (VKS) fra konsernet Vesterålskraft AS. VKS har ca. 8.600 strømleveranser og vil bli inkludert i tallene for Fjordkraft i 3. kvartal.

Veksttakten i antallet mobilkunder har økt i 2. kvartal. Antall mobilkunder økte i med 9.446 i dette kvartalet og selskapet hadde ved utgangen av 2. kvartal passert 81.000 mobilkunder. Fjordkraft har blitt den største mobiltilbyderen blant dem som ikke har eget nett.